Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy specjalista ds. doświadczenia zwiedzającego (animator-fizyk)

Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, Powiśle
specjalista junior / mid
pełny etat / część etatu
umowa o pracę
praca stacjonarna
20 godz. temu
CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Młodszy specjalista ds. doświadczenia zwiedzającego (animator-fizyk)
Warszawa, Powiśle

Szukamy osób, które będą chętnie podejmować interakcje ze zwiedzającym, w tym aktywnie zachęcać do eksperymentowania z ponad 400 eksponatami znajdującymi się w CNK.

Zadaniem osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie praca

w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik oraz współpraca przy funkcjonowaniu, analizie
 i modyfikacji eksponatów dla podnoszenia jakości doświadczenia zwiedzającego.

Poszukujemy osób komunikatywnych, zaangażowanych i lubiących pracę z ludźmi.


Zakres obowiązków:
 • Aktywna i życzliwa obsługa gości podczas wizyt w CNK
 • Zachęcanie zwiedzających do samodzielnego eksperymentowania
 • Informowanie i aktywne wspieranie zwiedzających w interakcji z eksponatami
 • Dbanie o doświadczenie zwiedzającego podczas wizyty w CNK
 • Weryfikacja jakości i sposobu korzystania z eksponatów oraz inicjowanie i wdrażanie zmian
 • Wsparcie merytoryczne zespołu w zakresie posiadanego wykształcenia
 • Obsługa techniczna eksponatów i przestrzeni wystawowej
 • Udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, organizowanych przez CNK
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego w zakresie nauk fizycznych (lub w trakcie studiów)
 • Komunikatywności i otwartości na zróżnicowane potrzeby odbiorców
 • Motywacji do pracy z ludźmi
 • Gotowości do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności,
 • Umiejętności współpracy w zespole
 • Odporności na stres i elastyczne reagowanie na zmiany
 • Dyspozycyjności i gotowości do pracy w weekendy
 • Znajomości języka angielskiego lub ukraińskiego na poziomie min. B1
Mile widziane:
 • Doświadczenie w popularyzowaniu nauki
 • Wiedza z zakresu STEM
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
 • Znajomość innego dodatkowego języka obcego
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 lub ¾ etatu w systemie równoważnym
 • Proponujemy elastyczne godziny pracy w tygodniu i w weekendy zgodnie z grafikiem planowanym z wyprzedzeniem
 • Współpraca w przyjaznej atmosferze w zgranym i kreatywnym zespole
 • Szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji
 • Możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty Multisport, platforma Motivizer, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, eTutor)

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl
 

Poznaj

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to:

 • królestwo eksperymentów – w Centrum znajdują się setki angażujących eksponatów. Umożliwiają one prowadzenie samodzielnych doświadczeń, wyjaśniających funkcjonowanie świata wokół nas. Eksperymentowanie pomaga zrozumieć nawet skomplikowane zjawiska.
 • przygoda i świetna zabawa - każdy, kto odważy się trochę poeksperymentować przekona się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Wiek zwiedzającego nie ma znaczenia - wystawy są tak pomyślane, by każdy znalazł tu coś dla siebie.
 • podglądanie przyszłości - prezentujemy rozwiązania technologiczne, nad którymi naukowcy dopiero pracują.

a także:

 • teatr, w którym w role aktorów wcielają się roboty,
 • teatr Wysokich Napięć,
 • Park Odkrywców,
 • oryginalny ogród widokowy na dachu,
 • jedno z najnowocześniejszych na świecie planetariów,
 • Centrum Konferencyjne.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji