Młodszy Specjalista ds. Kontrolingu

Impel S.A.

Wrocław

15 dni temu

Impel S.A. spółka matka największej w Polsce grupy firm świadczących kompleksowe usługi outsourcingowe, poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Kontrolingu
Miejsce pracy: Wrocław

Zadania na stanowisku:

 • Wsparcie w opracowywaniu cyklicznych raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządcze Grupy Impel;
 • Współudział w ocenie i interpretacji sytuacji finansowej Grupy Impel oraz jej Spółek;
 • Wsparcie w organizacji i koordynacji prac budżetowych w Grupie Impel oraz analiza odchyleń założeń finansowych;
 • Udział w opracowywaniu krótko i długoterminowych prognoz i planów;
 • Udział w procesie zamykania wyników miesiąca, w tym m.in. przygotowanie kluczy alokacji kosztów, weryfikacja poprawności danych, tworzenie i analiza rezerw;
 • Wsparcie w procesie standaryzacji informacji zarządczej.
 • Praca na systemach SAP i Qlik View.

Oczekiwania wobec Kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: finanse, rachunkowość i kontroling;
 • Zainteresowania i chęć rozwoju w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • Dobra znajomość aplikacji MS Excel, Word i PowerPoint;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dokładność i skrupulatność, umiejętność zarządzania czasem oraz ustalania priorytetów;
 • Komunikatywność oraz umiejętność prezentowania złożonych danych;
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziana.

Zainteresowanym Kandydatom oferujemy:

 • Dynamiczne środowisko pracy, współpracę z liderem branży usług outsourcingowych;
 • Rozwój w dużej, dynamicznej organizacji oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego;
 • Stabilne zatrudnienie na warunkach umowy o pracę.
 • Wysoki poziom samodzielności na stanowisku;
 • Współpracę ze specjalistami z wielu obszarów firmy;
 • Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe;
 • Możliwość przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej;
 • Dodatkowe benefity - możliwość przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o kontakt za pomocą przycisku:

 

 APLIKUJ TERAZ 

Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Poznaj

Impel S.A.

Impel – grupa kapitałowa, której wiodąca spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Przedsiębiorstwa tworzące grupę działają w branży usług dla innych przedsiębiorstw. Spółka Impel powstała 19 listopada 1990 r.
Specjalista ds. Controllingu to osoba, która uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroluje jego realizację. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, monitorowanie wykonania budżetu, sporządzanie analiz ekonomicznych, ocenianie sytuacji finansowej, współpracuje z innymi działami w zakresie analiz ...
Praca Specjalista ds. Controllingu