Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. zarządzania środowiskiem

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Wrocław

32 dni temu

Ogłoszenie numer: 2570337, z dnia 2019-07-20

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych kolejnych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Młodszy Specjalista ds. zarządzania środowiskiem

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • wspieranie w pracach Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ochrony środowiska;
 • przygotowywanie spotkań oraz planów postępowania w przypadku występowania problemów w zakresie zarządzania środowiskiem;
 • przygotowywanie materiałów do oceny i analizy przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie zarządzania środowiskiem;
 • uczestnictwo w monitorowaniu prac JRP w zakresie przygotowania i realizacji Planów Zarządzania Środowiskiem (PZŚ);
 • przygotowywanie dokumentów do sporządzania raportów miesięcznych i innych raportów okresowych dotyczących planowania i realizacji prac w zakresie zarządzania środowiskiem;
 • kompletowanie dokumentacji posiadanej przez Konsultanta w związku z wykonywaniem usług zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Biura i przygotowanie jej do archiwizacji;
 • uczestniczenie w pracach komisji powoływanych przez Dyrektora Biura;
 • aktywna współpraca z osobami zajmującymi się problematyką zarządzania środowiskiem w poszczególnych JRP;
 • wykonywanie innych zadań bezpośrednio związanych z realizacją Projektu.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub uniwersyteckie z zakresu ochrony środowiska;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy międzynarodowych, w tym Banku Światowego;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub odpowiednich działach sektora prywatnego (najlepiej związane z ochroną środowiska/infrastrukturą);
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy z wieloma podmiotami – publicznymi, prywatnymi, obywatelskimi – w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska;
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne – pisemne i ustne;
 • znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania materiałów do oceny i analizy przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie zarządzania środowiskiem, zdolności do zrównoważenia oczekiwań i celów zainteresowanych stron;
 • znajomość zasad obowiązujących w polskiej administracji publicznej oraz polityki związanej z wdrażaniem prawa ochrony środowiska;
 • znajomość zagadnień w zakresie przygotowania i realizacji Planów Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) - pożądana;
 • znajomość zasad i polityk operacyjnych z zakresu ochrony środowiska Banku Światowego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych kolejnych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Specjalista do spraw Ochrony Środowiska – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za: planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu, kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska, prowadzenie monitoringu ...
Specjalista ds. Ochrony Środowiska Praca Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (658)
Wałbrzych (62)
Legnica (119)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (240)
Toruń (139)
Lubelskie:
Lublin (234)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (809)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (83)
Mazowieckie:
Warszawa (1973)
Radom (176)
Płock (64)
Opolskie:
Opole (227)
Nysa (61)
Podkarpackie:
Rzeszów (170)
Przemyśl (37)
Podlaskie:
Białystok (149)
Suwałki (40)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (502)
Gdynia (265)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (624)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (185)
Elbląg (86)
Ełk (48)
Wielkopolskie:
Poznań (606)
Kalisz (91)
Konin (55)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (377)
Koszalin (118)
Kołobrzeg (49)
Auchan (160)
Tesco (58)
Inditex (27)
Leroy Merlin (110)
Bricoman (11)
STRABAG (9)
ABB (16)
Accenture (66)
Carrefour (180)
PKO BP (322)
PwC (18)
KPMG (26)
Orange (46)
IKEA (50)
Budimex (2)

Rekrutują z Praca.pl