Młodszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Ogłoszenie numer: 5810943, z dnia 2021-10-14

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: MS/DKW/10/21

 

Opis stanowiska

Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem realizacji i rozliczania przez PARP działań w ramach PO IR oraz PO PW:

 • udział w przygotowywaniu sprawozdań okresowych z realizacji ww. programów, w tym informacji kwartalnych;
 • udział w przygotowywaniu deklaracji wydatków oraz prognoz certyfikacji, monitoring realizacji celu certyfikacji;
 • udział w przygotowywaniu dokumentów, informacji i analiz w zakresie postępów realizacji działań ww. programów;
 • udział w przygotowywaniu analiz finansowych w zakresie kontraktacji i certyfikacji wydatków;
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych (w tym procedur) dotyczących realizacji ww. programów;
 • udział w przygotowaniu rocznego Planu Działania PARP oraz sprawozdań z jego realizacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • min. roczne doświadczenie zawodowe
 • znajomość zasad wdrażania programów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym w szczególności PO IR, PO PW;
 • dobra znajomość programu Excel umożliwiająca opracowywanie zbiorczych zestawień;
 • umiejętność rzetelnej analizy otrzymywanych danych i prezentowania informacji zbiorczych;
 • komunikatywność, dokładność i skrupulatność w wykonywanych zadaniach.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • umiejętność obsługi MS Access;
 • doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych;
 • umiejętność działania pod presją czasu.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

 

Termin zgłoszeń: 24 października 2021 r.

 

Inne informacje:

 • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji).
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Klikając w przycisk „Wyślij" zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Podobne oferty