Młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Wydziale Gospodarki Lekami
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Katowice
młodszy specjalista (junior)
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu

młodszy specjalista w Dziale Programów Lekowych i Chemioterapii
w Wydziale Gospodarki Lekami

Numer ogłoszenia: Katowice/21/58
Miejsce pracy: Katowice
Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę/ pełny etat


Termin składania ofert: 25.10.2021 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • formalna i merytoryczna weryfikacja przekazywanej przez świadczeniodawców dokumentacji dotyczącej finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) oraz danych sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji tego zakresu,
 • sporządzanie raportów sprawozdawczych na rzecz OW oraz urzędów centralnych z realizacji RDTL,
 • formalna i merytoryczna weryfikacja przekazywanych przez świadczeniodawców danych sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji umowy w zakresie chemioterapia, programy lekowe z uwzględnieniem weryfikacji centralnej,
 • udział we wszystkich fazach prowadzonych postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe oraz chemioterapia oraz w pracach Biura Obsługi Konkursu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomiczne, medyczne lub farmaceutyczne),
 • lata pracy zawodowej: wymagany jest 1 rok stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1875),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. U. z 2021 r., poz. 523),
 • znajomość przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie
 • wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2020 r. poz. 60),
 • wiedza ogólna z zakresu refundacji leków,  mile widziane będzie doświadczenie wynikające z pracy w placówkach ochrony zdrowia, aptekach oraz innych podmiotach związanych z finansowaniem leków,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
 • umiejętność wykonywania zadań wymagających podwyższonej koncentracji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowanie pracy własnej,
 • umiejętność pracy po presją czasu,
 • konsekwentna realizacja celów,

komunikatywność, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 25.10.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13


z dopiskiem: oferta pracy Katowice/21/58


(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)


lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Aplikuj teraz

Poznaj

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Podobne oferty