Młodszy Specjalista w Wydziale Programów Lekowych i Chemioterapii w Departamencie Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Warszawa

3 dni temu

Młodszy Specjalista
w Wydziale Programów Lekowych i Chemioterapii
w Departamencie Gospodarki Lekami


Numer ogłoszenia: DGL/21/70


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 22.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie prac i nadzór nad powierzonym obszarem merytorycznym, związanym w szczególności z wybranymi programami lekowymi, w tym opiniowanie projektów opisów programów;
 • prowadzenie prac nad przygotowaniem projektów zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do programów lekowych i chemioterapii;
 • prowadzenie korespondencji, odpowiadanie na maile i zapytania związane z elektronicznym systemem monitorowania programów lekowych (SMPT), zgłaszanie modyfikacji poszczególnych modułów SMPT;
 • analiza kosztów procedur medycznych, współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Funduszu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie wyceny świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii;
 • współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, powołanymi przez Prezesa Zespołami Koordynacyjnymi, reprezentatywnymi organizacjami świadczeniobiorców oraz instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń w zakresie programy programów lekowych i chemioterapii;
 • prowadzenie różnego typu „rejestrów” oraz baz danych wykorzystywanych w Departamencie;
 • wsparcie w zakresie obsługi sekretariatu w tym min. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, przyjmowanie połączeń telefonicznych, archiwizacja dokumentów.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane zdrowie publiczne)
  Lata pracy zawodowej: minimum rok pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie ustaw:
  • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
 • dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Power Point, Excel);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra umiejętność komunikacji pisemnej i ustnej;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie
 • dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22.04.2021 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

z dopiskiem: oferta pracy DGL/21/70

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Poznaj

Centrala NFZ