Młodszy Specjalista w Wydziale Terenowej Eksploatacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Wrocław

5 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów na stanowisko:Młodszy Specjalista w Wydziale Terenowej Eksploatacji

Nr Ref.: BP/DE/WTE/W/MS/04/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych zleconych do realizacji na obszarze działania ZES,
 • wykonywanie oględzin oraz dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń stacji oraz linii elektroenergetycznych,
 • uczestniczenie w procesie prowadzenia ruchu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć we współpracy ze służbami dyspozytorskimi oraz służbami nadzoru eksploatacji,
 • wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem organizacji bezpiecznej pracy w ramach posiadanych upoważnień,
 • zgłaszanie odpowiednim służbom zaistniałych awarii, usterek i zagrożeń oraz uczestniczenie w procesie ich likwidacji,
 • znajomość systemów stacyjnych w tym sterowania i nadzoru, ochrony technicznej oraz monitoringu transformatorów,
 • dokonywanie wstępnej weryfikacji, oceny i interpretacji sygnałów generowanych przez w/w systemy,
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń na Stacji oraz nad pracą Linii,
 • zapewnienie kontroli ruchu osobowego oraz utrzymanie ładu i porządku na obiektach stacyjnych,
 • prowadzenie oraz biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną oraz ruchową,
 • wykonywanie czynności w ramach pogotowia technicznego na obszarze działania ZES.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie (preferowane elektryczne),
 • mile widziana znajomość urządzeń: NN, WN, SN,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń Gr. 1 powyżej 1 kV,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • systematyczność, samodzielność, odporność na pracę w stresie, komunikatywność, rzetelność.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 


Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.