Najnowsze oferty pracy

 • Projektant / Projektantka

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Jakie zadania na Ciebie czekają? przygotowywanie wizualizacji projektów zleconych przez klientów; profesjonalną i kompleksową obsługę sprzedażową w punkcie projektowania; dbałość o wizerunek i ekspozycję w strefie aranżacji.
 • Architekt rozwiązań obszaru Workplace

  PGE Systemy   Bełchatów    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój projekt oraz zadania Opracowywanie strategii i architektury dla rozwiązań związanych z miejscem pracy, w tym M365, Active Directory, systemy pocztowe, SCCM, Intune i systemy operacyjne Windows; Współpraca z zespołami IT i biznesowymi w celu identyfikacji potrzeb i opracowywania...
 • Architekt Obszaru Bezpieczeństwa Fizycznego

  PGE Systemy   Bełchatów    praca hybrydowa
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój projekt oraz zadania Nadzór w projektach z obszaru bezpieczeństwa fizycznego tj. rozwiązań SKD, RCP, CCTV, SSWiN, PSIM - przygotowanie wymagań, ocena specyfikacji technicznej, ocena ofert, udział w realizacji projektów pod kątem koordynowania i kontroli ich wdrażania; Wyznaczanie...
 • Architekt / Asystent Architekta

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista senior / mid / junior / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres obowiązków: Tworzenie projektów i modelowanie budynków w technologii BIM; Koordynacja międzybranżowa; Tworzenie dokumentacji projektowej: budowlanej, przetargowej i wykonawczej w zgodności z normami i przepisami budowlanymi w oparciu o harmonogram i budżet; Weryfikacja i optymalizacja...
 • Architekt / Projektant

  MyBigBoxArchitekci Sp z o.o.   Warszawa, Śródmieście, ul. Piękna 24/26A - biuro 12    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  MILE WIDZIANI MŁODZI ABSOLWENCI - PRACA OD ZARAZ. Opis stanowiska: Projektowanie i modelowanie 3D architektury i architektury wnętrz, Rysowanie i przygotowywanie projektów wykonawczych, Opracowanie planów PZT, Projektów Architektury, Umiejętność koordynacji projektów międzybranżowych,...
 • Architekt / Młodszy Architekt

  Praca.pl   Reguły    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior / asystent  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  6 dni
  Obowiązki: Projektowanie i modelowanie obiektów w technologii BIM. Koordynacja pracy między różnymi branżami. Tworzenie dokumentacji (budowlanej, przetargowej, wykonawczej) zgodnie z normami. Weryfikacja i optymalizacja projektów. Analiza chłonności terenu, opracowywanie koncepcji...
 • Architekt

  AB INDUSTRY S.A.   Macierzysz    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  8 dni
  Samodzielne wykonywanie projektów branży architektonicznej, Definiowanie zakresu prac projektowych, Przygotowywanie koncepcji architektonicznych, Nadzór nad przygotowaniem projektów budowlanych do pozwolenia na budowę, Koordynowanie procedur administracyjnych zakończonych uzyskaniem...
 • Pracownik w Wydziale Eksploatacji Aplikacji

  Narodowy Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Do głównych zadań pracownika należeć będzie: monitorowanie i utrzymywanie aplikacji krytycznych w szczególności z obszaru usług księgowych, gospodarki własnej, kadrowych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, przeprowadzanie okresowych przeglądów konserwacyjnych, archiwizacja danych,...
 • Architekt / Architektka rozwiązań mobilnych

  Santander Consumer Bank S.A.   Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 godz.
  współpraca od zaraz; seniority: expert; forma współpracy: B2B; wymiar pełnienia usługi: pełny etat; model współpracy hybrydowy; Technologie, których używamy: Wymagane: RabbitMQ; Docker; Git; SOAP; REST API; Enterprise Architect; Technologie mile widziane: znajomość APIGee; Twój zakres...
 • Projektant systemów sterowania

  ManpowerGroup   Szczecin    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Zakres obowiązków: Opracowywanie projektów systemów sterowania, dobór komponentów do zautomatyzowanych maszyn/linii produkcyjnych; Opracowywanie szczegółowej dokumentacji technicznej w postaci schematów elektrycznych; Doradztwo techniczne dla klientów w języku angielskim; Wymagane...
Zobacz więcej ofert pracy

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Łódź
młodszy specjalista (junior)
praca stacjonarna
44 dni temu
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138722

Warunki pracy

zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych – przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prywatne.


Kontakty zewnętrzne:


Kilka razy dziennie: strony postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw.


Kilka razy w tygodniu: przedstawiciele gmin, projektanci i inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków na etapie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych czy prowadzonych postępowań administracyjnych.


Kilka razy w miesiącu: przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, starostw woj. łódzkiego, celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów dokumentów planistycznych, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz przepisami prawa, jak również badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej i przygotowywanie uwag merytorycznych, na potrzeby Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, do przedstawionych aktów prawa miejscowego, studiów i innych uchwał związanych z planowaniem przestrzennym, w celu nadzoru nad przestrzeganiem przez j.s.t. przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej
 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych, według etapów i zasad ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spec-ustaw (np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, ustawy o strategicznych inwestycjach w zakresie sieci przesyłowych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i in.), kodeksu postępowania administracyjnego, w celu przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, w tym często o znaczeniu ponadregionalnym, oraz prowadzenie rejestrów decyzji; określanie warunków wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy lub grunty objęte obszarem kolejowym dla prowadzenia na nich budowy inwestycji, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, na podstawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ustalonego w decyzji lokalizacyjnej wydanej na podstawie spec-ustawy,
 • planowanie środków finansowych nadzorowanych przez Wydział w Rozdziale 71004, sporządzanie projektu planu zamówień publicznych, projektu oraz planu finansowego na dany rok, przygotowywanie materiałów do projektu Budżetu Państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w danym roku oraz materiałów w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne, wniosków o przeniesienie środków, wniosków o zmiany w planie zamówień publicznych, opisywanie faktur, stała współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych w rozdziale 71004
 • tworzenie i weryfikowanie danych przestrzennych do dokumentów planistycznych oraz tworzenie baz danych i rejestrów tych dokumentów
 • prowadzenie postępowań związanych z nadzorem nad terminowością wydawania przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych wojewody w sprawie wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w celu ochrony złóż kopalin
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej (samorządy gminne) materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego
 • współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prowadzenie kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane: gospodarka przestrzenna lub architektura lub budownictwo lub geografia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres, znajomość przepisów prawa z zakresu postępowań administracyjnych oraz planowania przestrzennego, obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spełnienie wymagań art. 5, 50 ust. 4 i 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 

Podobne oferty

 • Projektant / Projektantka

  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Jakie zadania na Ciebie czekają? przygotowywanie wizualizacji projektów zleconych przez klientów; profesjonalną i kompleksową obsługę sprzedażową w punkcie projektowania; dbałość o wizerunek i ekspozycję w strefie aranżacji.
 • Architekt rozwiązań obszaru Workplace

  PGE Systemy   Bełchatów    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój projekt oraz zadania Opracowywanie strategii i architektury dla rozwiązań związanych z miejscem pracy, w tym M365, Active Directory, systemy pocztowe, SCCM, Intune i systemy operacyjne Windows; Współpraca z zespołami IT i biznesowymi w celu identyfikacji potrzeb i opracowywania...
 • Architekt Obszaru Bezpieczeństwa Fizycznego

  PGE Systemy   Bełchatów    praca hybrydowa
  starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Twój projekt oraz zadania Nadzór w projektach z obszaru bezpieczeństwa fizycznego tj. rozwiązań SKD, RCP, CCTV, SSWiN, PSIM - przygotowanie wymagań, ocena specyfikacji technicznej, ocena ofert, udział w realizacji projektów pod kątem koordynowania i kontroli ich wdrażania; Wyznaczanie...
 • Architekt / Asystent Architekta

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista senior / mid / junior / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 dni
  Zakres obowiązków: Tworzenie projektów i modelowanie budynków w technologii BIM; Koordynacja międzybranżowa; Tworzenie dokumentacji projektowej: budowlanej, przetargowej i wykonawczej w zgodności z normami i przepisami budowlanymi w oparciu o harmonogram i budżet; Weryfikacja i optymalizacja...
 • Architekt / Projektant

  MyBigBoxArchitekci Sp z o.o.   Warszawa, Śródmieście, ul. Piękna 24/26A - biuro 12    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  MILE WIDZIANI MŁODZI ABSOLWENCI - PRACA OD ZARAZ. Opis stanowiska: Projektowanie i modelowanie 3D architektury i architektury wnętrz, Rysowanie i przygotowywanie projektów wykonawczych, Opracowanie planów PZT, Projektów Architektury, Umiejętność koordynacji projektów międzybranżowych,...
 • Architekt / Młodszy Architekt

  Praca.pl   Reguły    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior / asystent  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  6 dni
  Obowiązki: Projektowanie i modelowanie obiektów w technologii BIM. Koordynacja pracy między różnymi branżami. Tworzenie dokumentacji (budowlanej, przetargowej, wykonawczej) zgodnie z normami. Weryfikacja i optymalizacja projektów. Analiza chłonności terenu, opracowywanie koncepcji...
 • Architekt

  AB INDUSTRY S.A.   Macierzysz    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  8 dni
  Samodzielne wykonywanie projektów branży architektonicznej, Definiowanie zakresu prac projektowych, Przygotowywanie koncepcji architektonicznych, Nadzór nad przygotowaniem projektów budowlanych do pozwolenia na budowę, Koordynowanie procedur administracyjnych zakończonych uzyskaniem...
 • Pracownik w Wydziale Eksploatacji Aplikacji

  Narodowy Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Do głównych zadań pracownika należeć będzie: monitorowanie i utrzymywanie aplikacji krytycznych w szczególności z obszaru usług księgowych, gospodarki własnej, kadrowych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, przeprowadzanie okresowych przeglądów konserwacyjnych, archiwizacja danych,...
 • Architekt / Architektka rozwiązań mobilnych

  Santander Consumer Bank S.A.   Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  kontrakt B2B  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  2 godz.
  współpraca od zaraz; seniority: expert; forma współpracy: B2B; wymiar pełnienia usługi: pełny etat; model współpracy hybrydowy; Technologie, których używamy: Wymagane: RabbitMQ; Docker; Git; SOAP; REST API; Enterprise Architect; Technologie mile widziane: znajomość APIGee; Twój zakres...
 • Projektant systemów sterowania

  ManpowerGroup   Szczecin    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  2 godz.
  Zakres obowiązków: Opracowywanie projektów systemów sterowania, dobór komponentów do zautomatyzowanych maszyn/linii produkcyjnych; Opracowywanie szczegółowej dokumentacji technicznej w postaci schematów elektrycznych; Doradztwo techniczne dla klientów w języku angielskim; Wymagane...