Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Łódź

216 dni temu

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym

udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą

wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

 

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

 

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP
Miejsce pracy: Łódź
Wymiar etatu: 1 etat
 
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.
 
Główne zadania na stanowisku:
 • Prowadzenie analiz (technicznych, ekonomicznych, terenowo – prawnych) zasadności realizacji rozbudowy i modernizacji inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym. Analiza i weryfikacja jedno- i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki.
 • Udział w pracach Komisji Przetargowych, uruchamianie wniosków niezbędnych
  do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy. Praca przy tworzeniu projektów umów.
 • Zlecanie opracowań projektowych, a następnie robót budowlanych / budów infrastruktury obiektowej na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym.
 • Nadzór i administrowanie umowami nad zleconymi opracowaniami projektowymi czy robotami budowlanymi. Podejmowanie stosownych działań i interwencji w przypadku występowania zagrożeń inwestycyjnych.
 • Uczestnictwo w odbiorach przedmiotów umów. Merytoryczne potwierdzanie protokołów odbioru i faktur za zrealizowane usługi/prace budowlane / budowy.
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, interpelacji i innej korespondencji wpływającej do Jednostki Realizującej Projekt (JRP).
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, włącznie
  ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: elektryczny lub elektroenergetyczny lub kierunki pokrewne).
 • Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego i Prawa Budowlanego.
 • Doświadczenie w zakresie:
  • opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych (preferowane: na obiektach) -  minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie) lub
  • nadzorowania / prowadzenia inwestycji (preferowane są inwestycje obiektowe) - minimum 1 rok ( wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu MS Office.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).
 • System premiowy.
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź) moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ....................................................................... .

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

................................................

(data i podpis kandydata do pracy)

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu

Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Kierownik Projektu Praca Kierownik Projektu

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (765)
Wałbrzych (48)
Legnica (102)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (231)
Toruń (131)
Lubelskie:
Lublin (250)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (941)
Tarnów (62)
Nowy Sącz (73)
Mazowieckie:
Warszawa (2336)
Radom (162)
Płock (92)
Opolskie:
Opole (227)
Nysa (77)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (41)
Podlaskie:
Białystok (135)
Suwałki (41)
Łomża (22)
Pomorskie:
Gdańsk (480)
Gdynia (208)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (538)
Częstochowa (169)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (165)
Elbląg (126)
Ełk (74)
Wielkopolskie:
Poznań (700)
Kalisz (78)
Konin (48)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (327)
Koszalin (75)
Kołobrzeg (32)
Auchan (170)
Tesco (72)
Inditex (44)
Leroy Merlin (135)
Bricoman (8)
STRABAG (10)
ABB (23)
Accenture (278)
Carrefour (91)
PKO BP (318)
PwC (31)
KPMG (40)
Orange (21)
IKEA (27)
Budimex (48)

Rekrutują z Praca.pl