Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Operator maszyn

STELLA Sp. z o.o.

Koluszki

54 dni temu

Jesteśmy znanym producentem mebli tapicerowanych : www.poldem.pl

Operator maszyn
Miejsce pracy: Koluszki
Obowiązki:
 • realizacja produkcji w oparciu o plany produkcyjne;
 • bezpośrednia, prawidłowa obsługa przydzielanych maszyn;
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej
 • jakościowa kontrola wykonywanej produkcji na stanowisku pracy
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie;
 • samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy;
 • solidności, kreatywności, uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunikatywności;
 • gotowości do pracy na dwie zmiany
 • znajomość rysunku technicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym stanowisku.


Administrator (Pracodawca)
Stella Spółka z o.o.
ul. Pabianicka 184/186 93-402 Łódź

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Kandydata do pracy jest Stella Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 184/186.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Kandydat może kontaktować się z nami pod adresem e mail: inspektorrodo@stella-furniture.pl.
3. Dane osobowe Kandydata pochodzą z portalu Praca.pl
4. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. f czyli prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zawartych w CV, które Kandydat dostarczył, a które nie są wyraźnie wymagane przepisami prawa pracy.
5. Pracodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Kandydata żadnym odbiorcom.
6. Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji lub przez okres 1 roku od złożenia aplikacji przez Kandydata na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.
7. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w RODO
8. Kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu realizowanego na zasadach określonych w RODO.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych Kandydata nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Kandydata nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili.
10. Jeśli Kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
11. Przetwarzanie danych osobowych Kandydata jest niezbędne przeprowadzenia rekrutacji. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, ale bez ich bez przetwarzania nie byłoby możliwe przeprowadzenie rekrutacji, a także zatrudnienie.

Potwierdzam spełnienie obowiązku informacyjnego
Poznaj stanowisko: Operator Maszyn 
Osoby zatrudnione na stanowisku operatora maszyn są odpowiedzialne za obsługę maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy procesach zachodzących w danej firmie. Odpowiada on za szereg czynności związanych z urządzaniami będącymi na wyposażeniu firmy. Operator wykonuje pracę na podstawie obowiązującej dokumentacji. Jego zadaniem jest także kontrola stanu technicznego, dbałość o czystość maszyn i ich otoczenia, bieżąca konserwacja, ...
Praca Operator Maszyn