OPIEKUN KLIENTA

Bank Pocztowy S.A.

Myślenice

3029 dni temu


Bank Pocztowy S.A. w związku z intensywnym rozwojem obszaru detalicznego poszukuje osób do pracy w Mikrooddziałach Banku w

Nysie, Wałbrzychu, Myślenicach, Bolesławcu Śląskim

na stanowisku:


OPIEKUN KLIENTA

Miejsce pracy: Myślenice

Nr Ref.: MIKRO/08/Myślenice

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie należało:

 • sprzedaż produktów i usług bankowych dla nowych i dotychczasowych Klientów, przy wykorzystaniu możliwości rynku lokalnego,
 • diagnozowanie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie oferty Banku,
 • organizowanie procesu sprzedaży oferty Banku dla Klientów poza siedzibą Banku,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z obsługiwaną grupą Klientów,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi Klientów,
 • operacyjna obsługa Klientów detalicznych i małych podmiotów gospodarczych.

Zainteresowani jesteśmy osobami, które posiadają następujące cechy i kwalifikacje:

 • wykształcenie minimum średnie/ wyższe,
 • znajomość lokalnego rynku,
 • dobrą znajomość obsługi Microsoft Office,
 • inicjatywę w działaniu i samokształceniu,
 • nastawienie pro-sprzedażowe,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz rozwiązywania niestandardowych problemów w relacjach z Klientami,
 • zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu,
 • odporność na stres oraz umiejętność działania pod presją czasu,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość produktów i regulacji bankowych oraz doświadczenie
  przy sprzedaży produktów bankowych i doświadczenie w pracy z gotówką.

Wybranym osobom oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się i stabilnej instytucji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oparte na wynikach sprzedażowych,
 • szkolenie rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę,
 • pakiet socjalny, opiekę medyczną, Pracowniczy Program Emerytalny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, spełniającymi podane kryteria.

Ogłaszający zastrzega prawo potwierdzenia sporządzenia przez wystawiających załączonych do CV pisemnych referencji.

Do dokumentów należy dołączyć następujące oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Oświadczam, że podczas procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Bank Pocztowy S.A., na stanowisko Opiekun Klienta przekazałem/łam Bankowi, działającemu jako pracodawca informacje dotyczące mojego wykształcenia, oraz doświadczenia zawodowego, które zgodne są ze stanem faktycznym i znajdują potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach. Nadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku ujawnienia braku zgodności danych osobowych podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, Bank Pocztowy S.A. zastrzega prawo uchylenia się od skutków swojego ewentualnego oświadczenia woli co do zawarcia umowy o pracę, jako złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez kandydata, poprzez złożenie przez niego fałszywych informacji, tj. zgodnie z art 84 kc w związku z art. 300 kp."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.