Praca Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Kalwaria Zebrzydowska to miasto położone w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Miejscowość jest znanym w Polsce celem pielgrzymek – przyciągają do Kalwarii Zebrzydowskiej Sanktuarium pasyjno-maryjne oo. bernardynów, Bazylika Matki Bożej Anielskiej i inne miejsca kultu. Niemniej miasteczko ma do zaoferowania wiele więcej.

Kalwaria Zebrzydowska to miasteczko, w którym nie sposób się nudzić. Kolorytu miastu nadaje napływ turystów i pielgrzymów wybierający się na przykład na szlak papieski – czyli szlaki turystyczne niegdyś uczęszczane przez Karola Wojtyłę. Od czego zacząć zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej? Punktami obowiązkowymi są wspomniane bazylika i klasztor, a także liczne zabytkowe kapliczki i kościółki. Warto zwrócić też uwagę na przykład na zabytkowy, kamienny Most Anielski.

Kalwaria Zebrzydowska ma populację 4,5 tys. osób i zajmuje powierzchnię 5,5 kilometrów kwadratowych. Na mapie Polski należy szukać jej na wschód od Wadowic – od stolicy powiatu dzieli ją odległość 14 kilometrów. Niedaleko stąd również do stolicy województwa – Krakowa. By dostać się z Kalwarii Zebrzydowskiej na krakowski rynek, należy pokonać trasę o długości 33 kilometrów. W pobliżu miejscowości są zlokalizowane również inne ośrodki miejskie, jak Myślenice (dystans 22 kilometrów), Sucha Beskidzka (odległość 21 kilometrów) czy Skawina (20 kilometrów). Miasteczko jest przy tym dobrze skomunikowane z regionem. Krzyżują się w nim droga krajowa nr 52 oraz droga wojewódzka nr 953. Do dyspozycji mieszkańców jest też gęsta sieć dróg lokalnych. Dogodne połączenia to ważny atut tego miejsca, poszerzający rynek pracy.

Rynek pracy, oferty pracy – Kalwaria Zebrzydowska

Część mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje zatrudnienie w okolicznych miejscowościach. Sytuację na rynku pracy monitoruje Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Podaje on, że w lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w całym powiecie wadowickim wynosiła 7,0%. To wartość wyższa od zanotowanej w tym samym miesiącu dla całego województwa małopolskiego – 5,2% i zarazem wyższa od średniej krajowej – 6,1%. W rejestrze PUP-u w końcu lipca znajdowało się łącznie 4274 osób, przy czym 379 z nich jako miejsce zamieszkania wskazało gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Wielu mieszkańców miasteczka prowadzi działalność związaną z obsługą pielgrzymów i turystyką – znajdziemy tu hotele, pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne. Niemniej profil gospodarczy Kalwarii Zebrzydowskiej jest zróżnicowany. Zgodnie z rejestrem REGON (koniec lipca 2020 r.) w miasteczku działa 946 podmiotów gospodarki narodowej, a w gminie jest ich łącznie 2913. Najliczniejszą grupę zarówno w mieście, jak i w gminie stanowią przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa przemysłowego (odpowiednio 285 i 1137). Sporo jest też firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów (284 w mieście i 714 w gminie). Ponadto 138 podmiotów na terenie gminy i 59 zlokalizowanych w miasteczku prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną.

Gdzie zatem szukać w Kalwarii Zebrzydowskiej pracy? Odpowiedzi na to pytanie udziela częściowo prognoza Barometr zawodów, obrazująca zapotrzebowanie na rynku pracy w poszczególnych powiatach w kraju. W powiecie wadowickim w 2020 r. najbardziej brakuje osób wykonujących zawody związane na przykład z budowlanką, ale także handlem i gastronomią. Niemniej na liście zawodów deficytowych znajdują się też takie profesje jak: farmaceuta, geodeta, kartograf, mechanik maszyn i urządzeń, obuwnik, pedagog, pracownik ds. rachunkowości i księgowości, pracownik przetwórstwa spożywczego, pracownik socjalny, projektant wzornictwa przemysłowego i operator CAD, ratownik medyczny, recepcjonista, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją, tapicer. Są jednak osoby, które mogą mieć szczególnie duże trudności ze znalezieniem pracy. Wśród tak zwanych zawodów nadwyżkowych znajdują się ekonomiści, operatorzy maszyn włókienniczych, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp. Przedstawiciele tych profesji mogą zmagać się z dużą konkurencją na rynku pracy powiatu wadowickiego.