Płatna Praktyka / Staż w Dziale Księgowości

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Kraków

107 dni temu


Firma Gegenbauer Polska Sp. z o.o. poszukuje Studenta/ki lub Absolwenta/ki

na płatną praktykę / staż do działu Księgowości


Płatna Praktyka / Staż w Dziale Księgowości

Miejsce pracy: Kraków

 

Czas praktyk / stażu: maj - sierpień

 

Poszukujemy Studentów ostatniego roku / Absolwentów kierunków ekonomicznych:

ekonomia, finanse, rachunkowość, controlling.

 

Wyzwania czekające na Ciebie:
 • zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów finansowych w firmie,
 • weryfikacja i ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z planem kont i polityką rachunkowości,
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym,
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • obsługa rachunków bankowych,
 • bieżąca analiza kont księgowych,
 • sporządzanie miesięcznych rejestrów faktur zakupu i sprzedaży,
 • weryfikacja przychodów i kosztów (na bazie zestawień przesyłanych przez kierowników regionów),
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami,
 • czynny udział w zamykaniu miesiąca i roku,
 • pomoc w przygotowaniu deklaracji VAT,
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów,
 • monitorowanie poprawności danych controllingowych, kontrola budżetów,
 • sporządzanie zaświadczeń, sprawozdań, analiz,
 • udział w procesie przygotowania bieżących analiz finansowych dotyczących przychodów kosztów,
 • monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego,
 • inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Gegenbauer Polska Sp. z o.o., 31-982 Kraków al. Jana Pawła II 190. Dane są zbierane dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Płatna Praktyka / Staż w Dziale Księgowości. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych dla potrzeb rekrutacji w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gegenbauer Polska Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zawartych w dokumentach dołączonych do aplikacji (Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Gegenbauer Polska Sp. z o.o. może przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody).

Poznaj

Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

Gegenbauer Polska Sp. z o.o od ponad dwudziestu lat działa na rynku Polskim. Wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw zarządzanych przez Gegenbauer Holding SA & Co.Kg. z siedzibą w Berlinie. Specjalizuje się w dostawie kompleksowych usług Facility Management dla nieruchomości tj. zarządzania ich funkcjami technicznymi, ekonomicznymi i infrastrukturalnymi.Gegenbauer Polska Sp. z o.o. od wielu lat utrzymuje silną pozycję na rynku w sektorze usług Facility Management. Kompleksowe i indywidualne rozwiązania to nasza strategia, którą kierujemy się w codziennej pracy z klientami. Dopasowujemy się i rozwijamy zgodnie z trendami rynkowymi zachowując przy tym wysoką jakość świadczonych usług poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. Inwestujemy w rozwój pracowników tak, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniające się warunki rynkowe.

Poznaj stanowisko: Praktykant 
Praktykant – osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie skończyła jeszcze 30 lat. Praktykantem może więc być absolwent liceum i aktualny student. Praktykant ma okazję wykorzystać swoją wiedzę wyniesioną ze szkoły w praktyce i nauczyć się czegoś nowego. W większości firm praktykanci początkowo pomagają w codziennych zajęciach innym pracownikom , a następnie są traktowani na równi z ...
Praca Praktykant