Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Podinspektor ds. wsparcia użytkowników IT w Wydziale Wsparcia Użytkownika Miejskiego Centrum Sieci i Danych

Urząd m.st. Warszawy

Warszawa

3 dni temu

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Podinspektor ds. wsparcia użytkowników IT w Wydziale Wsparcia Użytkownika Miejskiego Centrum Sieci i Danych

 

 Termin składania dokumentów: 19 lipca 2018r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • Obsługa wsparcia użytkownika w zakresie zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego.
 • Zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania.
 • Administrowanie narzędziami, wspierającymi zarządzanie usługami IT.
 • Nadzór nad użytkownikami sieci teleinformatycznej, identyfikacja nowych rozwiązań technologicznych.
 • Prowadzenie szkoleń doskonalących w zakresie wykorzystania sprzętu IT i oprogramowania biurowego w Urzędzie.

Charakterystyka pracy:

 • Nadzorowanie przestrzegania przez użytkowników zasad eksploatowania sprzętu IT, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania biurowego.
 • Planowanie rozwoju IT wspomagających pracę Wydziału.
 • Współuczestniczenie w projektach informatycznych realizowanych przez Biuro.
 • Wsparcie użytkownika krytycznego – użytkownika, którego komórka organizacyjna pracuje w trybie dyżurów całodobowych w zakresie sprzętu komputerowego, sprzętu IT, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania biurowego.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawy o ustroju m.st. Warszawy, ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, windy  i ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej  poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się na zewnątrz i wewnątrz lokalizacji Urzędu. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy w zespole Service Desk,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, samodzielność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, współpraca.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia na kierunkach informatycznych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

 

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa; piętro VII) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Poznaj stanowisko: Pracownik help desk

Praca na stanowisku pracownik help desk związana jest z obsługą klienta (zarówno połączeń przychodzących, jak i wychodzących). Do codziennych obowiązków zatrudnionej osoby należy odpowiadanie na zapytania klientów, wsparcie serwisowe, instalowanie sieci telefonicznych i komputerowych. Osoba pracująca na stanowisku pracownik help desk musi posiadać wykształcenie ...
Pracownik help desk Praca Pracownik help desk

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (754)
Wałbrzych (50)
Legnica (59)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (154)
Toruń (87)
Lubelskie:
Lublin (121)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (790)
Tarnów (41)
Nowy Sącz (33)
Mazowieckie:
Warszawa (1660)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (102)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (74)
Przemyśl (24)
Podlaskie:
Białystok (94)
Suwałki (34)
Łomża (25)
Pomorskie:
Gdańsk (378)
Gdynia (151)
Słupsk (43)
Śląskie:
Katowice (441)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (88)
Elbląg (46)
Ełk (14)
Wielkopolskie:
Poznań (476)
Kalisz (41)
Konin (34)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (251)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (22)
Auchan (122)
Tesco (503)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (8)
ABB (80)
Accenture (188)
Luxoft (178)
PKO BP (341)
KPMG (34)
Orange (16)
IKEA (2)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl