Najnowsze oferty pracy

 • Specjalista ds. reklamacji

  TELE-FONIKA Kable S.A.   Kraków, ul. Wielicka 114    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie nadzorowała proces rozpatrywania reklamacji poczynając od jej zgłoszenia (rejestrację), postępowanie wyjaśniające, a kończąc na przekazaniu decyzji co do sposobu jej załatwienia oraz proces postępowania ze skargami, uwagami klientów zgodnie z...
 • Starszy Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

  Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główne obowiązki: realizowanie zadań z zakresu zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizowanie remontów nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i kwater przed ponownym zasiedleniem, weryfikowanie i sporządzanie dokumentacji inwestycyjnej i remontowej,...
 • Pracownik Serwisu Technicznego

  LUX MED Sp. z o.o.   Kraków    praca mobilna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twoje zadania: zapewnienie obsługi technicznej placówek Grupy LUX MED w podległym regionie - woj. małopolskie, świętokrzyskie;​​ usuwanie drobnych usterek i bieżących awarii, wykonywanie podstawowych prac naprawczych: ślusarskich, hydraulicznych, montażowych; inne prace zlecone.
 • Kosztorysant Konstrukcyjno-Budowlany

  NES Global Talent   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior   11 000 - 13 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Zadania na stanowisku: Analiza dokumentacji projektowej pod względem kompletności; Wprowadzanie optymalizacji techniczno-ekonomicznych i proponowanie rozwiązań zamiennych; Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych; Wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i aktywne...
 • Młodszy Specjalista ds. Ofertowania i Kosztorysowania

  Chemobudowa Kraków S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków analizowanie dokumentacji projektowej; sporządzanie przedmiarów robót w zakresie branży budowlanej; pozyskiwanie i analizowanie ofert od dostawców i podwykonawców;
 • Technik Energetyk

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Eksploatacja oraz diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie kotłów parowych i wodnych; Eksploatacja i konserwacja wymienników, stacji uzdatniania wody, filtroodmulników; Diagnozowanie i usuwanie usterek w systemach ciepłej i zimnej wody technologicznej i użytkowej;...
 • Kosztorysant z zakresu robót sanitarnych / robót technologicznych

  AB INDUSTRY S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior
  5 dni
  sporządzanie przedmiarów, obmiarów i kosztorysów, w tym zamiennych, powykonawczych, do przetargów, sporządzania ofert i ich aktualizacja, sporządzanie optymalizacji kosztowych realizacji inwestycji, kompletowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania ofert, zatwierdzeń materiałów itp.,...
 • System Security Engineer

  Aon   Kraków    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Job Responsibilities: Design, build, maintain and support a set of Security platforms and solutions; Build and tune custom use cases, policies, rules, alerts, dashboards and reporting on each of the System Security platforms based on cybersecurity and business needs; Drive strategy, define and...
 • Specjalista ds. remontowo - budowlanych

  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Zakres obowiązków: ½ etatu związana z realizacją założeń projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”-...
 • Specjalista ds. dokumentacji technicznej

  NES GLOBAL TALENT SP. Z O.O.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat   8 000 - 10 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Warunki: Praca od zaraz; UoP na pełen etat; Obowiązki: Kontrola dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej od projektantów; Weryfikacja dokumentów z wymogami formalnymi i procedurami obowiązującymi w firmie; Tworzenie i aktualizowanie rejestru spływu i dysrtybucji dokumentacji technicznej;...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Małopolskie Kraków Specjalista ds. dokumentacji technicznej Kraków
Podinspektor / Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Uzgodnień

Podinspektor / Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Uzgodnień

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Kraków, ul. Centralna 53
4 500 - 6 000 zł brutto/mies.
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
89 dni temu

Ogłoszenie numer: 8644481, z dnia 2023-11-28

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

 

Podinspektor / Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Uzgodnień

Miejsce pracy: Kraków, ul. Centralna 53

Nr Ref.: 40-23

 

Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Analiza wniosków o wydanie warunków technicznych dla branży drogowej,
 • Analiza wniosków o zaopiniowanie koncepcji rozwiązań technicznych dla branży drogowej,
 • Analiza wniosków o uzgodnienie projektów budowlanych dla branży drogowej,
 • Uczestnictwo w pracach ZKUPSUT-u (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu) UMK,
 • Uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych w Krakowie,
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania jednostek zarządzających mediami i wydziałów UMK,
 • Wydawanie opinii w zakresie powierzonych zadań dla komórek merytorycznych ZDMK,
 • Analizowanie wniosków o wydanie uzgodnień/opinii w zakresie lokalizacji uzbrojenia/infrastruktury technicznej w istniejącym pasie drogowym, w działkach stanowiących własność GMK, lokalizacji obiektów budowlanych względem pasa drogowego, lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego i przygotowania projektu odpowiedzi.

Wymagania

Wymagania niezbędne (formalne):

 • spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu: drogowym, torowym, elektrycznym, transport lub planowanie przestrzenne,
 • staż pracy:
  • na stanowisko inspektora co najmniej 3 lata,
  • na stanowisko starszego specjalisty co najmniej 3 lata.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość przepisów z zakresu:
  • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;
  • Zarządzenie Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;
 • znajomość polskich norm dotyczących budownictwa w zakresie lokalizacji mediów;
 • znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność formułowania pism;
 • biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w kwestiach objętych zakresem działania danego stanowiska;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

Oferujemy

Warunki pracy i płacy:

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 • Miejsce pracy: Kraków ul. Centralna 53;
 • Opis stanowiska pracy:
  • praca w równoważnym systemie czasu pracy,
  • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,
 • Płaca zasadnicza w zależności od stażu:
  • na stanowisku podinspektora od 4500 zł brutto + dodatek stażowy + miesięczna premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/;
  • na stanowisku inspektora od 5000 zł brutto + dodatek stażowy + miesięczna premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/;
  • na stanowisku specjalisty od 5500 zł brutto + dodatek stażowy + miesięczna premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/;
  • na stanowisku starszego specjalisty od 6000 zł brutto + dodatek stażowy + miesięczna premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/;
 • Oferujemy: ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń, terminowo wypłacane wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej ZDMK, zakładka praca) - link do pobrania;
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych - link do pobrania,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty

 • Specjalista ds. reklamacji

  TELE-FONIKA Kable S.A.   Kraków, ul. Wielicka 114    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 godz.
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie nadzorowała proces rozpatrywania reklamacji poczynając od jej zgłoszenia (rejestrację), postępowanie wyjaśniające, a kończąc na przekazaniu decyzji co do sposobu jej załatwienia oraz proces postępowania ze skargami, uwagami klientów zgodnie z...
 • Starszy Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów

  Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Główne obowiązki: realizowanie zadań z zakresu zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizowanie remontów nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i kwater przed ponownym zasiedleniem, weryfikowanie i sporządzanie dokumentacji inwestycyjnej i remontowej,...
 • Pracownik Serwisu Technicznego

  LUX MED Sp. z o.o.   Kraków    praca mobilna
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twoje zadania: zapewnienie obsługi technicznej placówek Grupy LUX MED w podległym regionie - woj. małopolskie, świętokrzyskie;​​ usuwanie drobnych usterek i bieżących awarii, wykonywanie podstawowych prac naprawczych: ślusarskich, hydraulicznych, montażowych; inne prace zlecone.
 • Kosztorysant Konstrukcyjno-Budowlany

  NES Global Talent   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior   11 000 - 13 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Zadania na stanowisku: Analiza dokumentacji projektowej pod względem kompletności; Wprowadzanie optymalizacji techniczno-ekonomicznych i proponowanie rozwiązań zamiennych; Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych; Wysyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i aktywne...
 • Młodszy Specjalista ds. Ofertowania i Kosztorysowania

  Chemobudowa Kraków S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków analizowanie dokumentacji projektowej; sporządzanie przedmiarów robót w zakresie branży budowlanej; pozyskiwanie i analizowanie ofert od dostawców i podwykonawców;
 • Technik Energetyk

  ISS Facility Services Sp. z o.o.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Twój zakres obowiązków Eksploatacja oraz diagnozowanie i usuwanie usterek w systemie kotłów parowych i wodnych; Eksploatacja i konserwacja wymienników, stacji uzdatniania wody, filtroodmulników; Diagnozowanie i usuwanie usterek w systemach ciepłej i zimnej wody technologicznej i użytkowej;...
 • Kosztorysant z zakresu robót sanitarnych / robót technologicznych

  AB INDUSTRY S.A.   Kraków    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior
  5 dni
  sporządzanie przedmiarów, obmiarów i kosztorysów, w tym zamiennych, powykonawczych, do przetargów, sporządzania ofert i ich aktualizacja, sporządzanie optymalizacji kosztowych realizacji inwestycji, kompletowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania ofert, zatwierdzeń materiałów itp.,...
 • System Security Engineer

  Aon   Kraków    praca zdalna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Job Responsibilities: Design, build, maintain and support a set of Security platforms and solutions; Build and tune custom use cases, policies, rules, alerts, dashboards and reporting on each of the System Security platforms based on cybersecurity and business needs; Drive strategy, define and...
 • Specjalista ds. remontowo - budowlanych

  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau   Oświęcim    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  Zakres obowiązków: ½ etatu związana z realizacją założeń projektu pn. „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”-...
 • Specjalista ds. dokumentacji technicznej

  NES GLOBAL TALENT SP. Z O.O.   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat   8 000 - 10 000 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  3 dni
  Warunki: Praca od zaraz; UoP na pełen etat; Obowiązki: Kontrola dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej od projektantów; Weryfikacja dokumentów z wymogami formalnymi i procedurami obowiązującymi w firmie; Tworzenie i aktualizowanie rejestru spływu i dysrtybucji dokumentacji technicznej;...