Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pracownik ds. implementacji standardów bezpieczeństwa
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Szczecin
specjalista mid / senior
umowa o pracę
33 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. implementacji standardów bezpieczeństwa

Szczecin
Numer referencyjny:
WZ/IIN/13/03/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kontakt operacyjny z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT. Odbieranie zgłoszeń z SOC o podatnościach i kierowanie do odpowiedniego obszaru w IIN (infrastruktura, baza danych, aplikacje),
 • współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych w zakresie opracowywania standardów, procedur i instrukcji związanych z obszarem bezpieczeństwa systemów IT,
 • wdrażanie standardów oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa systemów IT oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, w szczególności w kontekście wytycznych i regulacji wewnętrznych związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001,
 • współpraca z pozostałymi komórkami Biura Teleinformatyki  w zakresie opracowywania, utrzymania i aktualizacji  polityk, procedur oraz instrukcji w obszarze bezpieczeństwa informacji Spółki zgodnie z wdrożonym systemem SZBI,
 • dostarczanie technicznych i biznesowych rekomendacji przy tworzeniu rozwiązań dla zidentyfikowanego ryzyka w celu wypracowania działań zaradczych, minimalizujących to ryzyko lub prewencyjnych,
 • koordynowanie procesu oceny ryzyka oraz bezpieczeństwa i informacji w systemach i aplikacjach eksploatowanych w Spółce,
 • implementacja Standardów Bezpieczeństwa w Architekturze Korporacyjnej Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne),
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenie w obszarze IT,
 • podstawowa znajomość budowy systemów informatycznych (warstwa sieciowa, systemów operacyjnych, aplikacyjna),
 • podstawowa znajomość technik ataków na systemy teleinformatyczne, znajomość modelu ISO OSI i zależności pomiędzy usługami/protokołami w poszczególnych warstwach, np. ARP, DNS, SNMP, ICMP, HTTP/HTTPS, SMTP, syslog,
 • znajomość działania usług i technologii bezpieczeństwa (antywirus, firewall, IDS/IPS, routery, przełączniki, urządzenia do network forensics, sanbox, inne) oraz SIEM,
 • znajomość zagadnień związanych z normą ISO 27001, 23001,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej oraz raportów,
 • znajomość metodyk i praktyk z zakresu zarządzania IT (np. ITIL, COBIT, OWASP)
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętności analityczne,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Podobne oferty