Pracownik ds. mikrosymulacyjnych analiz ruchu kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Warszawa

49 dni temu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. mikrosymulacyjnych analiz ruchu kolejowego

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/ISR/179/07/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w definiowaniu założeń rozwojowych sieci kolejowej w zakresie jej funkcjonalności (przystosowanie do potrzeb przewozowych i rozkładu jazdy),
 • opiniowanie studiów wykonalności oraz dokumentacji projektowej nowych inwestycji w zakresie ruchu pociągów (przepustowość, funkcjonalność układów torowych stacji i szlaków, rozkładów jazdy),
 • przygotowywanie nowych studiów wykonalności w zakresie definiowania celów projektów, wstępnego określania założeń inwestycyjnych oraz wymagań dla wykonawców w zakresie analiz,
 • samodzielnie wykonywanie analiz ruchowych na różnym stopniu złożoności, zarówno analitycznie jak i za pomocą mikrosymulacji w środowisku RailSys,
 • praca na modelach mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w środowisku RailSys, w tym weryfikacja modeli przygotowywanych zewnętrznie oraz samodzielna budowa modeli infrastruktury i rozkładu jazdy,
 • identyfikacja istniejących problemów eksploatacyjnych w zakresie przepustowości,
 • gromadzenie bazy analitycznej dla potrzeb funkcjonowania modelu mikrosymulacyjnego układów torowych,
 • udział w opiniowaniu wstępnych studiów wykonalności (planistycznych) rozwoju węzłów kolejowych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie analizowanych projektów inwestycyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ostatni rok studiów,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • znajomość sieci kolejowej Polski,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • umiejętność czytania wykresów ruchu pociągów,
 • umiejętność czytania dokumentacji (schematy torowe, dokumentacja projektowa),
 • znajomość oprogramowania Rail Sys,
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem układów torowych,
 • znajomość zagadnień związanych prowadzeniem ruchu kolejowego lub organizacją przewozów kolejowych,
 • znajomość zagadnień ruchu towarowego,
 • znajomość zagranicznych sieci kolejowych oraz realizowanych za granicą projektów inwestycyjnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.