Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Pracownik ds. organizacyjnych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
48 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. organizacyjnych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/SOK/85/06/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych,
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania,
 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych,
 • monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem,
 • monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4, oraz przedstawianie Inspektorowi Ochrony Danych SOK ich realizacji,
 • przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
  w przypadku, o którym mowa w art. 37, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń,
 • sporządzanie i przekazywanie dla IOD-SOK, do końca I kwartału za rok ubiegły, wkładu merytorycznego do sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie projektów nowych wytycznych oraz przedstawianie propozycji zmian
  w obowiązujących przepisach i wytycznych dotyczących prowadzonych zagadnień, w tym przygotowywanie aktualizacji obowiązujących polityk bezpieczeństwa,
 • opracowywanie zaleceń i wytycznych wynikających z działań naprawczych wynikających z oceny postępowań w zakresie zgłaszanych skarg i wniosków,
 • przedstawianie propozycji zmian w obowiązujących przepisach i wytycznych oraz opracowywanie projektów zmian legislacyjnych,
 • przeprowadzenie kontroli i audytów zamiejscowych komórek wykonawczych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwa informacji sensu largo,
 • znajomość obsługi pakietu MC Office na poziomie zaawansowanym (Word, Excel, Power Point oraz Systemu SAP, a w przypadku rekrutacji wewnętrznej systemu BPM, jako narzędzia wspomagającego SZBI),
 • znajomość przepisów prawnych i umiejętność sporządzania prostych opinii prawnych,
 • umiejętność logicznego i analitycznego  myślenia,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Podobne oferty