Pracownik Ochrony - Gwardzista

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 4549036, z dnia 2021-05-13

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pracownik Ochrony - Gwardzista

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Celem nowo powołanej służby porządkowej naszej Uczelni zwanej Gwardią Uniwersytecką UKSW jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczności uniwersyteckiej, zapewnienie utrzymania porządku na terenie Uniwersytetu, ochrona mienia oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas uroczystości i imprez uczelnianych.

 

Zakres zadań:

 • pełnienie służby ochronnej i patrolowej na terenie UKSW
 • podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych
 • weryfikacja uprawnień osób do przebywania na terenie Uniwersytetu
 • sprawowanie nadzoru nad systemem ruchu drogowego i osobowego
 • udział w zabezpieczeniu uroczystości i imprez o charakterze masowym
 • udzielanie pomocy osobom rannym i poszkodowanym
 • wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń oraz sprzętu dydaktycznego
 • obsługa i dbałość o system monitoringu

Wymagania

 • komunikatywność oraz asertywność
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • umiejętność panowania nad sobą w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność pracy zarówno w sytuacji podwyższonego ryzyka, jak i w sytuacji rutynowej monotonności
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy zmianowej (8 lub 12 godzinne), dyspozycyjność

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej organizacji
 • pracę z wybitnymi specjalistami z zakresu bezpieczeństwa
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa
 • możliwość poznania nowoczesnych systemów i technologii bezpieczeństwa
 • ustalona polityka awansów
 • wsparcie w uzyskaniu potwierdzonych certyfikatem kwalifikacji zawodowych
 • możliwość wnoszenia własnego wkładu w budowanie wizerunku formacji

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o niekaralności

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

w terminie do 20 maja 2021 r.

 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji.Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 33 kierunkach studiów. UKSW prowadzi zajęcia w 2 głównych campusach: przy ul. Dewajtis 5 na Bielanach oraz przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach. W pierwszym z nich oprócz sal dydaktycznych mieszczą się: Biblioteka Główna, biura administracji centralnej, stołówka studencka. W campusie na Młocinach znajduje się nowoczesne Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie obok sal wykładowych i pracowni znajdzie się hala widowiskowo-sportowa.

Pracownik ochrony fizycznej może pełnić funkcje przynależne stanowisku w wielu różnorodnych obiektach – między innymi jednostkach handlowych, instytucjach finansowych, czy publicznych, a nawet budynkach prywatnych. Osoba obsadzona na tym stanowisku zapewnia ochronę osób i mienia, kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa publicznego w trakcie imprez masowych, etc. Pracownicy ochrony, zatrudnieni w agencjach ...
Praca Pracownik Ochrony Fizycznej