Pracownik w Zespole ds. Zarządzania Budżetem Gminy

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wrocław

14 dni temu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami   

 

W związku z planowanymi inwestycjami poszukujemy 2 osób na stanowiska:

w Zespole ds. Zarządzania Budżetem Gminy

Pracownik w Zespole ds. Zarządzania Budżetem Gminy
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość,
 • dobra znajomość przepisów o rachunkowości i podatku VAT,
 • znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami,
 • zaawansowana obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, terminowość, komunikatywność, samodzielność,
Opis stanowiska:
 • realizowanie procesu obiegu dokumentacji finansowo-księgowej kontrahentów Gminy Wrocław;
 • wykonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo – finansowym dotyczącym zarządzanego zasobu;
 • weryfikacja i przesyłanie do zapłaty dokumentów finansowych w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznego obiegu faktur EOF,
 • prowadzenie zestawienia środków przyznanych na realizację zadań i wykazu umów zawartych na roboty, dostawy i usługi;
 • monitorowanie realizacji wykonania budżetu Gminy Wrocław w obszarze realizowanych przez Spółkę zadań;
 • przygotowywanie zestawień zakupów VAT na potrzeby Gminy Wrocław;
 • opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie źródeł finansowania zamówienia;
 • sporządzanie innych dokumentów oraz zestawień finansowo-ekonomicznych;
 • archiwizacja dokumentów finansowych co kwartał
Oferujemy:
 • interesującą i odpowiedzialną pracę, w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Poznaj

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Kontroler Finansowy 
Kontroler finansowy jest osobą o szerokim zakresie obowiązków. Należą do nich przede wszystkim nadzorowanie i kontrolowanie działań księgowości, weryfikowanie sprawozdań finansowych pod kątem zawartych w nich informacji i ich zgodnością z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, co tyczy się także wszelkiej dokumentacji różnego rodzaju, obecnej w firmie lub instytucji. Kontroler finansowy zajmuje się także ...
Praca Kontroler Finansowy