Programista JAVA

Nask

Warszawa

9 dni temu

Jesteśmy ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem programistycznym, realizującym ciekawe, unikalne w skali kraju rozwiązania w zakresie dokumentów mobilnych, edukacji, obszaru bezpieczeństwa, domen internetowych, administracji publicznej, czy działalności naukowej. Aktualnie prowadzimy prace m.in. w projektach: mDokumenty, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Edukacyjna Sieć Antysmogowa, Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa, czy Krajowy Rejestr Domen.


Stos technologicznym, w którym, w zależności od projektu, realizowane są zadania w naszym obszarze to Java SE/EE, Spring, SpringBoot, ReactJS, Angular 2+. Rozwijamy aplikacje zarówno monolityczne, jak i w architekturze mikroserwisowej, wykorzystując zarówno relacyjne, jak i nierelacyjne bazy danych.


Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na poziomie specjalisty.

Programista JAVA
Miejsce pracy: Warszawa
Od Kandydatów oczekujemy:
 • praktycznej znajomości Java SE oraz JEE lub Spring,
 • znajomości SQL oraz doświadczenia w pracy z relacyjnymi bazami danych,
 • znajomości technologii Web: HTTP, Web Services, REST,
 • znajomości dobrych praktyk programistycznych,
 • umiejętności testowania oraz dokumentowania tworzonego kodu,
 • wykształcenia wyższego informatycznego (lub w trakcie studiów), ewentualnie innego wykształcenia technicznego popartego doświadczeniem w programowaniu w językach wysokiego poziomu (minimum jeden rok); w przypadku braku wykształcenia o profilu technicznym wymagamy przynajmniej 2-letniego doświadczenia w programowaniu w językach wysokiego poziomu,
 • solidności, zaangażowania, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • gotowości do pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (dla studentów dostosujemy wymiar etatu do planu zajęć).
Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość jednego z frameworków javascript ReactJS (ES6) lub Angular (TS),
 • znajomość serwerów aplikacyjnych (np. WildFly, Weblogic, Tomcat),
 • umiejętność pracy z systemem Unix / Linux,
 • znajomość systemów kontroli wersji oraz narzędzi ciągłej integracji (GIT, Maven, Jenkins),
 • umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych,
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji mobilnych na Android lub iOS.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Równowagę między pracą a życiem osobistym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawe projekty
 • Współpracę z ekspertami w branży
 • Udział w szkoleniach i konferencjach
 • Naukę języka angielskiego w godzinach pracy
 • Opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Biuro w dogodnej lokalizacji
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Informujemy, że akceptacja powyższej oferty oznacza wyrażenie zgody na udział w rekrutacji organizowanej przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 oraz udostępnienie Twoich danych osobowych do NASK-PIB.

Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
2. NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
3. Masz prawo do wycofania udzielonej NASK-PIB zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; aby wycofać udzieloną zgodę należy napisać na adres: rodowrekrutacji@nask.pl;
4. NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące;
5. Masz prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Twoje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Poznaj

Nask

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W dotychczasowej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działał od grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa funkcjonuje jako instytut badawczy. NASK jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. We współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzimy działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Są to m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Aktywnie działamy w wielu organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych (FIRST, CENTR, TERENA, RIPE), uczestniczymy w projektach Unii Europejskiej. W ramach NASK działa zespół CERT Polska - pierwszy w Polsce Computer Emergency Response Team (zespół reagowania na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący z podobnymi zespołami na całym świecie.

Poznaj stanowisko: Programista Java 
Programista JAVA – osoba programująca w języku JAVA. Do jej obowiązków należy: projektowanie rozwiązań informatycznych mających realizować wymagania określone przez analityków, tworzenie oprogramowania, tworzenie dokumentacji technicznej, współpraca z analitykami. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie wyższe informatyczne. Pracownik ten ...
Praca Programista Java