Projektant / Architekt systemów

Narodowy Bank Polski

Warszawa

20 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Informatyki i Telekomunikacji

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Zintegrowanego Systemu Księgowego w charakterze projektanta/architekta systemów


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 

Projektowanie systemów informatycznych (nowych, modyfikacje istniejących) obejmujące:

 • identyfikację wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania,
 • współpracę z właścicielami biznesowymi w celu zrozumienia potrzeb i zaprojektowania najlepszych rozwiązań,
 • dobór technologii, produktów i narzędzi optymalnych dla danego rozwiązania,
 • identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z przyjętą architekturą i technologią,
 • integrację z istniejącymi systemami,
 • tworzenie dokumentacji projektowej.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • umiejętność projektowania systemów informatycznych,
 • doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami do projektowania systemów,
  w szczególności SPARX Enterprise Architect, znajomość notacji UML, BPMN,
 • doświadczenie w pracy w środowisku narzędziowym Oracle (baza danych, serwer aplikacyjny WebLogic, szyna usług OSB, Oracle Coherence),
 • znajomość języków Java (umiejętność tworzenia aplikacji J2EE) oraz znajomość SQL, XML ewentualnie PrimeFaces, Eclipse, Oracle Fusion Middleware Forms
  & Reports i PL/SQL, mile widziane doświadczenie w tworzeniu aplikacji Java,
 • znajomość środowisk Unix (Linux, AIX) i Windows,
 • doświadczenie w integracji systemów.

Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

 • doświadczenie w tworzeniu projektów dla branży finansowej,
 • znajomość zagadnień sprzętowych i sieciowych wymagana do zaprojektowania systemu,
 • znajomość języka angielskiego (przynajmniej w stopniu umożliwiającym
  korzystanie z anglojęzycznej dokumentacji),
 • umiejętność pracy w zespole.

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Architekt systemów komputerowych to stanowisko tożsame pod względem charakteru pełnionych obowiązków z architektem systemów informatycznych. Architekt systemów komputerowych to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i objęcie roli głównego wykonawcy w procesie projektowania, tworzenia i administrowania systemami komputerowymi w przestrzeni firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Osoba obsadzona na tym ...
Praca Architekt Systemów Komputerowych