Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Projektant / Młodszy Projektant ds. OZE
Energomix S.A.
Warszawa
specjalista junior / mid
84 dni temu

 

Centrum Fotowoltaiki (www.cefo.pl) jest częścią Spółki Energomix (www.energomix.com) i zajmuje się budową instalacji fotowoltaicznych – dla domu i biznesu oraz farm PV. Oferujemy usługi w zakresie projektowania, montażu, serwisu i finansowania. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności oraz ogromnym potencjałem wzrostu rynku fotowoltaiki poszukujemy do naszego działu

 

 

Projektant / Młodszy Projektant ds. OZE
Obowiązki
 • Terminowe wykonywanie projektów instalacji fotowoltaicznych, nanoszenie poprawek, szybkie reagowanie na zmiany,
 • Analiza możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych na podstawie dostępnych informacji i materiałów,
 • Odpowiedni dobór komponentów,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń technicznych,
 • Dbałość o wysoką jakość projektów oraz ich zgodność z przepisami,
 • Dbanie o sprawny przepływ informacji w organizacji oraz współpraca z innymi działami.
Wymagania
 • student 4-5 roku studiów (np. energetyka, OZE),
 • dobra znajomość branży fotowoltaicznej,
 • mile widziane doświadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych.
Oferujemy
 • umowę o pracę lub zlecenie (w zależności od preferencji),
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w szybko rozwijającej się firmie z rynku energetycznego,
 • samodzielność w realizacji zadań i możliwość wprowadzania ciekawych pomysłów,
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy w kilkunastoosobowym zespole - głównie młodzi ludzie
W celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Energomix Sp. z o. o. w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Ponadto oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje Administratora zawarte zgodnie z art. 13 RODO w treści ogłoszenia o pracę.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energomix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-456 ul. Czereśniowa 98/117.
2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz art.22 1 Kodeksu Pracy– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) w celu rekrutacji.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres rekrutacji.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia zgodnie z art.22 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Poznaj

Energomix S.A

Jesteśmy autoryzowanym partnerem czołowych dostawców energii w Polsce.

Podobne oferty