Przedstawiciel medyczny w linii specjalistycznej

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Płock

14 dni temu

Gedeon Richter jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych w Europie. Od momentu założenia na Węgrzech, w roku 1901, Gedeon Richter rozwinął się do rangi międzynarodowej korporacji. Obecnie Richter zatrudnia prawie 11 tysięcy pracowników na całym świecie. W ofercie koncernu znajdują się oryginalne i generyczne produkty farmaceutyczne z najważniejszych obszarów terapeutycznych. Koncern stale inwestuje w rozwój swoich produktów, przeznaczając na badania i rozwój ponad 11% wartości przychodów.

ZATRUDNIMY
PRZEDSTAWICIELA MEDYCZNEGO w linii specjalistycznej
Na terenie: Łódź, Kutno, Włocławek, Płock, Konin, Kalisz

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • ukończonych studiów wyższych
 • nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów
 • umiejętności samodzielnego organizowania pracy
 • entuzjazmu i zapału do pracy
 • sumienności i odpowiedzialności
 • ważnego prawa jazdy kat. B

Doświadczenie w sprzedaży będzie dodatkowym plusem

 

Oferujemy:
 • ciekawą i angażującą pracę w renomowanej firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie, powiązane z wynikami pracy
 • możliwości rozwoju
 • narzędzia pracy (samochód, komputer, telefon)
Prosimy o zawarcie poniższej klauzuli w przesłanym CV
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania.”
Szanowna Pani/Panie, w przypadku przesłania aplikacji informujemy ,że
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO 2016/679), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Marcin Olawiński. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: daneosobowe@gedeonrichter.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Jeżeli życzy sobie Pani/Pan być branym w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy na CV dopisać zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym art. 22 ust.1 Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Ich niepodanie będzie wykluczało objęcia Pani/Pana w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.