Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Psycholog transportu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Poznań
specjalista (mid)
pełny etat
umowa na zastępstwo
71 dni temu
Ogłoszenie numer: 5063517, z dnia 2021-07-09

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Zdrowia
poszukuje kandydata na stanowisko
psychologa transportu

Psycholog transportu
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

wymiar etatu: 1 – umowa o pracę (umowa na zastępstwo)

 

Zakres obowiązków:

 

nadzór w imieniu Marszałka Województwa nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców i kandydatów na kierowców w zakresie psychologii transportu w tym:

 • prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
 • prowadzenie rejestru i kontroli pracowni psychologicznych uprawnionych do przeprowadzania badań z zakresu psychologii transportu
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
 • ukończone podyplomowe studia z psychologii transportu
 • min. 3 letni staż pracy
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu kontroli
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych
Oferujemy:
 • pracę w dogodnej lokalizacji (blisko wszystkich rodzajów komunikacji)
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego z którego będzie wynikał wymagany 3 letni staż pracy w obszarze określonym w ogłoszeniu, posiadane kwalifikacje
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz

Poznaj

Województwo Wielkopolskie UMWW

Urząd Marszałkowski - jednostka administracji samorządowej. Biuro Informacyjne Wielkopolski w Brukseli funkcjonuje w srtrukurach urzędu.

Podobne oferty