Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Szczecin

95 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 22265

Warunki pracy

• Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –15.30
• Pierwsza pomoc emocjonalna oraz interwencja kryzysowa realizowane wobec policjantów i pracowników Policji poza wyznaczonymi godzinami pracy
• Praca z przewagą wysiłku umysłowego
• Praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji
• Praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku i poza nim
• Naturalne i sztuczne oświetlenie
• Praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin

Informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
mnożnik 1,5491; wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.902,77 zł brutto.

Zakres zadań

 • Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej (w formie m.in. warsztatów i treningów) rozwijającego kompetencje zawodowe
 • Przygotowanie narzędzi do diagnozy zjawisk zachodzących w jednostkach Policji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Prowadzenie działań diagnostyczno-konsultacyjnych ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań optymalizujących zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach Policji (również w trakcie dyżurów)
 • Monitorowanie procesu adaptacji policjantów w służbie przygotowawczej
 • Sporządzanie analiz będących podstawą do wdrażania nowoczesnych i efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • W uzasadnionych przypadkach wykonywanie zadań z zakresu opieki psychologicznej i psychoedukacji, w tym działalności interwencyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów lub treningów psychologicznych (także w formie referencji)
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji z przedstawicielami kadry kierowniczej/menadżerskiej

Poznaj stanowisko: Psycholog

Psycholog to osoba prowadząca badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek i grup społecznych. Osoba zajmująca się tą profesją analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady. Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska ...
Psycholog Praca Psycholog

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (661)
Wałbrzych (49)
Legnica (56)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (157)
Toruń (96)
Lubelskie:
Lublin (112)
Chełm (23)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (778)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1726)
Radom (75)
Płock (40)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (87)
Przemyśl (20)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (323)
Gdynia (138)
Słupsk (41)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (98)
Elbląg (33)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (521)
Kalisz (45)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (265)
Koszalin (65)
Kołobrzeg (29)
Auchan (130)
Tesco (358)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (19)
STRABAG (14)
ABB (56)
Accenture (133)
Luxoft (164)
PKO BP (260)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl