Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Psycholog

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Białystok

49 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69909

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Izby.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrzne oraz ciągi komunikacyjne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • siedziba izby jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windę osobową,

 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie izby wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Udziela pomocy psychologicznej funkcjonariuszom i pracownikom w formie pierwszej pomocy psychologicznej w trudnej sytuacji zawodowej oraz indywidualnej lub grupowej interwencji kryzysowej w przypadku wystąpienia traumy zawodowej.
 • Realizuje zadania z zakresu profilaktyki psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy wykonujących zadania w obszarze zwalczania przestępczości.
 • Bierze udział w postępowaniach kwalifikacyjnych do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz naborach do służby cywilnej.
 • Podejmuje działania zmierzające do eliminowania zjawisk niepożądanych, tj. mobbing, dyskryminacja i nierówne traktowanie.
 • Współpracuje z instruktorami strzelectwa oraz taktyki i techniki interwencji w celu minimalizacji ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy.
 • Obserwuje funkcjonariuszy posiadajacych broń palną podczas szkoleń strzeleckich oraz realizuje zajęcia dotyczące psychologicznych aspektów związanych z posiadaniem i użyciem broni palnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe jednolite magisterskie o kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy psychologa
 • Znajomość zagadnień z zakresu organizacji Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Gotowość do stałego podnoszenia kompetencji zawodowych
 • Umiejętność pracy w sytuacji konfliktu
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie metod stosowanych w badaniu psychologicznym, którym może zostać objęty funkcjonariusz przewidziany do realizacji czynności, w czasie których może być użyta broń palna.
Poznaj stanowisko: Psycholog 
Psycholog to osoba prowadząca badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek i grup społecznych. Osoba zajmująca się tą profesją analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie i konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady. Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym naciskiem na zjawiska ...
Praca Psycholog