Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Radca generalny

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Warszawa

89 dni temu

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca generalny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50836

Warunki pracy

• kontakty zewnętrzne: instytucje publiczne uczestniczące w tworzeniu państwowych systemów informatycznych, uczestnicy systemów informatycznych z obszaru zamówień publicznych, wykonawcy oferujący rozwiązania z obszaru elektronicznych zamówień publicznych,
• zagrożenie korupcją,
• praca biurowa przy komputerze,
• miejsce pracy: pokój wieloosobowy, klimatyzowany, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
• Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
• na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku jest 5 wind,
• wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
• budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • zapewnienie właściwej organizacji Projektu, dostępności zasobów, komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w Projekt, planowanie pracy, prowadzenie harmonogramów, monitorowanie, zarządzanie ryzykiem i zmianami, raportowanie, prowadzenie i aktualizacja rejestrów projektu, prowadzenie dziennika doświadczeń, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zarządczej projektu,
 • zarządzanie całością prac po stronie zespołu Głównego Użytkownika i koordynowanie prac Właścicieli Produktów,
 • weryfikowanie produktów Projektu w zakresie odpowiedzialności Głównego Użytkownika,
 • zarządzanie zależnościami z innymi projektami, również w kontekście produktów oraz dostarczaniem produktów w zakresie Głównego Użytkownika,
 • uczestniczenie w spotkaniach dotyczących innych projektów powiązanych z projektami realizowanymi przez Urząd.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami lub kierowania zespołem,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • przeszkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami na poziomie - Prince 2 Foundation,
 • znajomość metodyki zarządzania projektami Prince 2,
 • podstawowa znajomość procedur udzielania zamówień publicznych w kontekście ustawowych trybów,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami na poziomie – Prince 2 Practicioner,
 • przeszkolenie z obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie projektami - MS Project,
 • certyfikowane szkolenie z zakresu Product Owner lub Scrum Master lub Agile
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny – co najmniej poziom A2,
 • znajomość struktury SCRUM,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.