Radca Prawny

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wrocław

38 dni temu

DK-1100-7/20

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
zatrudni

 

radcę prawnego

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

w pełnym wymiarze czasu pracy)

 

 

Do obowiązków będzie należało m.in.:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych organom i pracownikom w zakresie spraw służbowych Akademii,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie i udzielanie pomocy prawnej przy sporządzaniu projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów, decyzji i innych aktów organów Akademii,
 • opracowywanie pism procesowych związanych z reprezentowaniem Akademii,
 • obsługa prawna organów Akademii,
 • udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Akademię,
 • informowanie o zmianach stanu prawnego w zakresie działania Akademii.
Wymagania:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego  jako radca prawny przy obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, finansów publicznych, ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze prawnej uczelni publicznych lub innych podmiotów działających w sferze nauki,
 • znajomość programów prawniczych (typu Lex, Legalis),
 • dobra obsługa pakietu MS Office,
 • umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • terminowość, dobra organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i odpowiedzialność.

Poznaj

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego (AMKL, daw. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu) − państwowa uczelnia muzyczna powstała w 1948 roku we Wrocławiu, kształcąca na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, a także posiadająca uprawnienia do przeprowadzania postępowań habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o przyznanie tytułu profesora.