Najnowsze oferty pracy

 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Poznań
  24 godz.
 • Referent prawnyWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Poznań
  24 godz.
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Złotów
  24 godz.
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Czarnków
  24 godz.
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Kalisz
  1 dzień
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Ostrów Wielkopolski
  1 dzień
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Poznań
  3 dni
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Poznań
  4 dni
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Poznań
  4 dni
 • ReferentIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Grodzisk Wielkopolski
  4 dni
Zobacz więcej ofert pracy

Referent prawny

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

35 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 59774

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
• obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
• konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów
• stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze budynku biurowego
• budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
• część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw z zakresu tzw. mienia zabużańskiego (rejestracja, wstępna analiza, gromadzenie dokumentów, przeprowadzanie dowodów - przesłuchania świadków, stron, ocena zebranego materiału dowodowego i operatów szacunkowych, sporządzanie projektów postanowień, formalno-prawna ocena operatu szacunkowego, sporządzanie projektów decyzji)
 • prowadzenie spraw z zakresu reformy rolnej w celu wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie
 • prowadzenie spraw w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dot. przejęcia nieruchomości rolnych z różnych tytułów na rzecz Skarbu Państwa w celu wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie
 • udzielanie zainteresowanym ustnych i pisemnych informacji dotyczących prawnych możliwości załatwienia spraw reprywatyzacyjnych
 • prowadzenie rejestru wojewódzkiego osób uprawnionych do rekompensaty
 • prowadzenie spraw z zakresu własności rolnej Skarbu Państwa w celu wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad zadaniami realizowanymi przez starostów w zakresie należącym do działania Oddziału w celu należytego wykonywania przez starostów ww. zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie scalania i wymiany gruntów
 • prowadzenie spraw z zakresu regulacji majątkowych kościelnych osób prawnych w celu zapewnienia ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach regulacyjnych oraz w celu wydania decyzji administracyjnej w zakresie spraw należących do właściwości orzeczniczej wojewodów
 • prowadzenie spraw z zakresu wspólnot gruntowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość aktów prawnych z zakresu spraw realizowanych na stanowisku pracy, znajomość kpa
 • umiejętność pracy z klientem
 • komunikatywność, asertywność
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent