Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent prawny
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów
74 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84852

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • Sporządza projekty pisemnych opinii w sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, w celu realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa
 • Przygotowuje projekty pism oraz zarządzeń wewnętrznych i regulaminów, w celu zapewnienia obsługi organizacyjnej urzędu
 • Zapewnia obsługę administracyjną Wydziału Prawnego, w szczególności kompletuje akta oraz je archiwizuje, w celu prawidłowej i terminowej realizacji spraw
 • Prowadzi sprawy z zakresu skarg i wniosków wnoszonych w związku z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu, prowadzi Centralny rejestr skarg i wniosków oraz przygotowuje sprawozdania, w celu załatwienia spraw zgodnie z przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe