Referent

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Ostróda

101 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Ostróda
Ogłoszenie o naborze Nr 20599

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Urzędu,
- praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych - brak jest wind, toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu zweryfikowania poprawności rozliczenia zobowiązań podatkowych.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających oraz typowanie podmiotów do kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w celu weryfikacji poprawności wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i płatników.
 • Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w celu określenia zagrodzeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów podatkowego prawa procesowego i materialnego
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl