Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Swarzędz

96 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Swarzędz
Ogłoszenie o naborze Nr 20694

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner),
- oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,
- praca jednozmianowa w porze dziennej
- analiza dokumentów, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, praca w zespole
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek wielokondygnacyjny po kapitalnym remoncie klasy B, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta, miejsca parkingowe.
- obiekt posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku, korytarze pozbawione progów utrudniających poruszanie się wózkiem inwalidzkim

Zakres zadań

 • Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych, w celu ułatwienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych,
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej, w celu monitorowania poprawności realizacji obowiązków podatkowych,
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl