Praca Nekla Najnowsze oferty pracy: 1

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Nekli

Nekla – miasto, gmina, powiat – garść podstawowych wiadomości

Nekla (woj. wielkopolskie) liczy 3,8 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnię 9,8 kilometra kwadratowego. Miasto pełni funkcję siedziby władz miejsko-wiejskiej gminy, do której należy 15 sołectw (miasto i 16 miejscowości wiejskich). Gmina Nekla rozciąga się na terenie 96,24 kilometra kwadratowego. Liczba jej mieszkańców wynosi prawie 7,5 tys. osób. 

Nekla leży przy drodze krajowej nr 92, która zapewnia szybki dojazd do Poznania i Wrześni. Odległości od tych miast wynoszą odpowiednio – 36 km i 13 km. Atutem komunikacyjnym jest także rozciągająca się w pobliżu linia kolejowa Berlin-Moskwa. Tuż za miastem przebiega autostrada A2, łącząca Świecko, Poznań i Warszawę. Najbliższy wjazd na tę trasę znajduje się we Wrześni. 

Miasto i gmina Nekla: praca, rozwojowe branże

Gmina ma charakter rolniczy. Prowadzone na jej terenie są małe gospodarstwa rolne, o powierzchni do 5 ha, ale też sporo jest dużych, powyżej 15 ha. Zarówno w Nekli, jak i na terenach wiejskich należących do gminy nie funkcjonują duże zakłady pracy.

Wg danych GUS (stan REGON na 31.01.2021 r.) wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w gminie jest 966 (511 w mieście, 455 w pozostałych miejscowościach), z czego:

  • 922 (898 podmiotów prywatnych i 13 jednostek budżetowych) zatrudniają do 9 osób bądź nie generują zatrudnienia,
  • 37 (33 jednostki prywatne, 4 budżetowe) utrzymuje od 10 do 49 miejsc pracy,
  • 6 (5 prywatnych firm, 1 jednostka budżetowa) zatrudnia od 50 do 249 osób,
  • 1 (z sektora publicznego) deklaruje stan zatrudnienia w przedziale 250-999 pracowników.

Spośród działających na terenie gminy Nekla firm najwięcej zajmuje się:

  • handlem, naprawą samochodów i motocykli (18,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów),
  • budownictwem (17,3%),
  • przetwórstwem przemysłowym (13,4%).

Rozwinięty jest sektor usług, także obejmujących działalność profesjonalną, naukową i techniczną, transport. Lokalne zakłady przemysłowe produkują m.in. meble, kosmetyki czy artykuły metalowe. Do największych pracodawców zaliczają się producent zaworów do kół dla pojazdów i zastosowań przemysłowych, producent mebli tapicerowanych, osprzętu elektronicznego.

Perspektywy zatrudnienia dla mieszkańców Nekli

Rynek pracy w Nekli daje dość ograniczone możliwości zatrudnienia, nie oznacza to jednak, że mieszkańcy miasta i jego okolicy borykają się z trudnościami w znalezieniu pracy i dużym bezrobociem. Nekla sąsiaduje z większymi ośrodkami gospodarczymi. Sama Września to spory ośrodek handlu, usług i przemysłu, w którym działa ponad 4,5 tys. podmiotów gospodarki, w tym 4 duże i 27 średnich zakładów pracy. Duży rynek pracy stanowi także Poznań, do którego centrum z Nekli dojechać można w niewiele ponad pół godziny.

Statystyki rynku pracy

  • Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla powiatu wrzesińskiego (dane GUS)

Rynek pracy w Wielkopolsce od lat odnotowuje najniższe wskaźniki bezrobocia spośród polskich województw. Na koniec stycznia 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosiła 3,9%. Dla porównania poziom krajowy to 6,5%. Wskaźnik wyliczony dla powiatu wrzesińskiego uplasował się pomiędzy tymi dwoma wartościami – wynosił on 5,0%.

  • Struktura bezrobocia w powiecie wrzesińskim (dane PUP Września)

W powiecie wrzesińskim na koniec stycznia 2021 r. zarejestrowanych było 1808 osób. Jeśli chodzi o płeć, to przeważały kobiety, stanowiąc 58% bezrobotnych, a w strukturze wiekowej dominowały osoby między 25 a 34 r.ż – 27,16% ogółu. Do pobierania zasiłku miało prawo 19% bezrobotnych. 

Największą grupę wśród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie stanowiły osoby mieszkające w mieście i gminie Września (61,28% ogółu), najmniejszą – mieszkańcy miejsko-wiejskiej gminy Nakład – 6,97%.