Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków

4 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 37010

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu
 • prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów
 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków
  z dopiskiem na kopercie:
  " Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie - nr ogłoszenia 37010"

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (746)
  Wałbrzych (56)
  Legnica (101)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (165)
  Toruń (111)
  Lubelskie:
  Lublin (222)
  Chełm (37)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (809)
  Tarnów (46)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1929)
  Radom (159)
  Płock (63)
  Opolskie:
  Opole (174)
  Nysa (70)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (151)
  Przemyśl (30)
  Podlaskie:
  Białystok (132)
  Suwałki (45)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (420)
  Gdynia (179)
  Słupsk (70)
  Śląskie:
  Katowice (523)
  Częstochowa (185)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (141)
  Elbląg (78)
  Ełk (60)
  Wielkopolskie:
  Poznań (555)
  Kalisz (77)
  Konin (63)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (358)
  Koszalin (95)
  Kołobrzeg (43)
  Auchan (86)
  Tesco (123)
  Inditex (38)
  OBI (37)
  PKP (0)
  STRABAG (3)
  ABB (92)
  Accenture (249)
  Carrefour (159)
  PKO BP (307)
  KPMG (43)
  Orange (29)
  IKEA (22)
  Budimex (13)

  Rekrutują z Praca.pl