Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia

Wrocław

105 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 54542

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze oraz udział w czynnościach inspekcyjno-kontrolnych w terenie, w ramach prowadzonych postępowań.
Ośmiogodzinny dzień pracy ( w dni robocze od poniedziałku do piątku ) z możliwością jej rozpoczynania między godziną 6:00, a 8 :00 rano.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań w sprawach stanu technicznego obiektów budowlanych, prowadzenia robót, zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz skarg w tym zakresie
 • przygotowywanie decyzji, postanowień oraz innych pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent
  Inne oferty pracy z Wrocław
  KosmetyczkaSprzątaczKucharzFryzjerFryzjer