Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Wrocław
45 dni temu
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78020

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1 - 2 razy na kwartał) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz. 10.00-18.00. Stanowisko związane z wyjazdami poza siedzibę urzędu w celu dokonywania oględzin środków transportu i maszyn u ich posiadaczy.

Zakres zadań

 • uzupełnianie potrzeb jednostek wojskowych (JW) w zakresie środków transportu i maszyn
 • uzupełnianie potrzeb JW w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności
 • aktualizowanie zapotrzebowań danymi z prawomocnych decyzji organów samorządu terytorialnego
 • sporządzanie wniosków do organów samorządu terytorialnego o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych lub osobistych w celu uzupełnienia potrzeb JW
 • prowadzenie kartoteki pojazdów i maszyn oraz jej bieżąca aktualizacja
 • ustalanie stanu zasobów pojazdów samochodowych i maszyn na terenie działania WKU we Wrocławiu
 • współdziałanie z koordynatorem zespołu uzupełnień w sporządzaniu bilansów, sprawozdań i planów
 • współpraca z koordynatorem zespołu w zakresie planowania i uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych JW środkami transportowymi i maszynami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe