Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Olsztyn
79 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 80608

Warunki pracy

- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,


- wykonywanie zadań pod presją czasu,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej czterech godzin),


- stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku urzędu z windą (brak podjazdów, dzrwi odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych),

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej oraz ilościowej majątku Inspektoratu,
 • prowadzenie ewidencji otrzymanych faktur i rachunków oraz dokonywanie ich wstępnej kontroli pod względem formalno - prawnym,
 • prowadzenie kart wydatków,
 • wykonywanie czynności pomocniczych przy sporzadzaniu okresowych sprawozdań i planów finansowych,
 • rozliczanie wydatków z tytułu wyjazdów służbowych pracowników Inspektoratu oraz stanu paliwa pojazdów służbowych,
 • pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Umiejętnośc pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe