Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referent
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Poznań
71 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 81441

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek 7-kondygnacyjny,

 • podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, winda, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyznaczone miejsce parkingowe (znajduje się daleko od wejścia),

 • budynek nie jest w pełni dostosowany do pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz przygotowuje dane do sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych oraz dokonuje czynności sprawdzające w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu wyjaśnienia różnic na kartach kontowych,
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych i samorządowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.