Najnowsze oferty pracy

 • Client Service Delivery Administrator with Norwegian

  Aon   opolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Kraków
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  What the day will look like As a member of your team, you’d be responsible for providing administrative support in terms of available insurance policies by coordinating, validating, and verifying the data as well as directly contacting the Norwegian teams to deliver the best solutions available on...
 • Pracownik ds. fakturowania i rozliczeń w firmie transportowej

  AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat   4 300 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  16 godz.
  Twój zakres obowiązków: Wystawianie faktur: Wdrażanie procesu wystawiania faktur oraz dbanie o ich terminową i poprawną emisję. Uzgadnianie i weryfikacja danych: Dokładna weryfikacja i porównywanie danych, zarówno finansowych, jak i operacyjnych, w celu zapewnienia zgodności i...
 • Referent ds. administracyjno-finansowych

  Urząd Dozoru Technicznego   Olsztyn    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  18 godz.
  Kluczowe obowiązki: Przyjmowanie i wysyłka korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Obsługa klienta, w tym udzielanie wsparcia w zakresie procedur firmowych. Zarządzanie dokumentacją, w tym jej przechowywanie, archiwizowanie i aktualizowanie. Wykonywanie czynności...
 • Pracownik Techniczno-Administracyjny

  Landtech Sp. z o.o.   Piastów, ul. Henryka Siemiradzkiego 25    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  18 godz.
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: kompleksowa obsługa małego magazynu Firmy z branży telekomunikacyjnej; pełna wiedza dotycząca stanu magazynowego - zarówno sprzętu technicznego jak i mienia Firmy; obsługa zamówień sprzętu; wydawanie sprzętu technikom; wysyłka sprzętu do instalacji; wsparcie...
 • Inżynier ds. zatwierdzeń pozwoleń na pracę

  NES Global Talent   Olsztyn    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  20 godz.
  Obowiązki: kontrola uprawnień pracowników (certyfikaty, kompetencje etc.) planowanie prac i organizacja ruchu; prowadzenie rejestrów; udział w naradach;
 • Fakturzysta / Fakturzystka

  euro-solution sp z o.o.   Suchy Las, k/Poznania, ul. Klonowa 4    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  21 godz.
  Obowiązki: wystawianie faktur VAT, rozliczanie FV kosztowych, ewidencja dokumentów w systemie.
 • Starszy referent

  PGE Dystrybucja S.A.   Zamość    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Twój zakres obowiązków: Ewidencja składników majątku trwałego. Wprowadzanie zmian w stanie składników majątku trwałego. Sporządzanie sprawozdawczości określone przepisami. Akceptacja i księgowanie dokumentów w ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Księgowanie i rozliczanie różnic...
 • Pracownik ds. obsługi kontroli i audytu

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa kontroli i audytów przeprowadzanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli i audytu, nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, koordynowanie działań związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i interpelacji...
 • Specjalista / Starszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: leczenie szpitalne, przygotowywanie analiz wskazujących poziom realizacji obowiązujących umów oraz zapotrzebowania na nowe świadczenia, analiza i weryfikacja...
 • Inspektor

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Będziesz odpowiedzialny za: wykonywanie prac administracyjno-biurowych, zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów i płynnym przepływem informacji, stały kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawnego funkcjonowania jednostki, sporządzanie i redagowanie oficjalnych...
Zobacz więcej ofert pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Opole
praca stacjonarna
47 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138582

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze administracyjno – biurowym,
 • zagrożenie korupcją,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
 • budynek trzypiętrowy wyposażony w windę,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze,
 • do budynku wchodzi się wprost z chodnika,
 • dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia
  i kondygnacje budynku
 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • dokonuje naliczeń i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami/uposażeniami pracowników/funkcjonariuszy w celu wypłaty świadczeń pracownikom/funkcjonariuszom Izby i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku do urzędów skarbowych, a w szczególności: przygotowuje dane, oblicza i sporządza listy płac pracowników/ funkcjonariuszy (z uwzględnieniem wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych), przygotowuje dane, oblicza i sporządza listy płac z tytułu umów zlecenia; sporządza listy wypłat ryczałtów za jazdę lokalną; sporządza listy wypłat ekwiwalentów pieniężnych; sporządza listy wypłat świadczeń dla funkcjonariuszy; sporządza list wypłat delegacji,
 • dokonuje rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, a w szczególności: a) oblicza i uzgadnia podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń, umów zleceń, wypłat z ZFŚS i innych, b) sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego PIT-4R oraz roczne informacje dla pracowników PIT-11,PIT -40, c) wypełnia i uzgadnia miesięczne deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA oraz imienne raporty miesięczne, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA; d) sporządza informacje miesięczne/roczne dla osoby ubezpieczonej; f) uzgadnia należne składki do przelewów na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy; g) sporządza dla ZUS-u informacje zarobkowe dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę ( Rp - 7 ),
 • sporządza sprawozdania, informacje i analizy z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie. Gromadzi i opracowuje dokumentację pracowników/funkcjonariuszy jednostki dotyczącej płac, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wydanych zaświadczeń, informacji o wypłaconych wynagrodzeniach i pobranych przez płatnika zaliczkach celem zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów prawa materialnego i proceduralnego, w tym: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie danych osobowych , ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 

Podobne oferty

 • Client Service Delivery Administrator with Norwegian

  Aon   opolskie    praca zdalna
  siedziba firmy: Kraków
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  What the day will look like As a member of your team, you’d be responsible for providing administrative support in terms of available insurance policies by coordinating, validating, and verifying the data as well as directly contacting the Norwegian teams to deliver the best solutions available on...
 • Pracownik ds. fakturowania i rozliczeń w firmie transportowej

  AZONIK sp. z o.o.   Białystok    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat   4 300 zł brutto/mies.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  16 godz.
  Twój zakres obowiązków: Wystawianie faktur: Wdrażanie procesu wystawiania faktur oraz dbanie o ich terminową i poprawną emisję. Uzgadnianie i weryfikacja danych: Dokładna weryfikacja i porównywanie danych, zarówno finansowych, jak i operacyjnych, w celu zapewnienia zgodności i...
 • Referent ds. administracyjno-finansowych

  Urząd Dozoru Technicznego   Olsztyn    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
  18 godz.
  Kluczowe obowiązki: Przyjmowanie i wysyłka korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej i tradycyjnej. Obsługa klienta, w tym udzielanie wsparcia w zakresie procedur firmowych. Zarządzanie dokumentacją, w tym jej przechowywanie, archiwizowanie i aktualizowanie. Wykonywanie czynności...
 • Pracownik Techniczno-Administracyjny

  Landtech Sp. z o.o.   Piastów, ul. Henryka Siemiradzkiego 25    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  18 godz.
  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: kompleksowa obsługa małego magazynu Firmy z branży telekomunikacyjnej; pełna wiedza dotycząca stanu magazynowego - zarówno sprzętu technicznego jak i mienia Firmy; obsługa zamówień sprzętu; wydawanie sprzętu technikom; wysyłka sprzętu do instalacji; wsparcie...
 • Inżynier ds. zatwierdzeń pozwoleń na pracę

  NES Global Talent   Olsztyn    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  20 godz.
  Obowiązki: kontrola uprawnień pracowników (certyfikaty, kompetencje etc.) planowanie prac i organizacja ruchu; prowadzenie rejestrów; udział w naradach;
 • Fakturzysta / Fakturzystka

  euro-solution sp z o.o.   Suchy Las, k/Poznania, ul. Klonowa 4    praca stacjonarna
  specjalista junior / mid / asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  21 godz.
  Obowiązki: wystawianie faktur VAT, rozliczanie FV kosztowych, ewidencja dokumentów w systemie.
 • Starszy referent

  PGE Dystrybucja S.A.   Zamość    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Twój zakres obowiązków: Ewidencja składników majątku trwałego. Wprowadzanie zmian w stanie składników majątku trwałego. Sporządzanie sprawozdawczości określone przepisami. Akceptacja i księgowanie dokumentów w ewidencji bilansowej i pozabilansowej. Księgowanie i rozliczanie różnic...
 • Pracownik ds. obsługi kontroli i audytu

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  22 godz.
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: obsługa kontroli i audytów przeprowadzanych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli i audytu, nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, koordynowanie działań związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i interpelacji...
 • Specjalista / Starszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Lecznictwie Szpitalnym w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  23 godz.
  Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przygotowywanie i współprowadzenie postępowań konkursowych na zawarcie umów w rodzaju: leczenie szpitalne, przygotowywanie analiz wskazujących poziom realizacji obowiązujących umów oraz zapotrzebowania na nowe świadczenia, analiza i weryfikacja...
 • Inspektor

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  24 godz.
  Będziesz odpowiedzialny za: wykonywanie prac administracyjno-biurowych, zarządzanie prawidłowym obiegiem dokumentów i płynnym przepływem informacji, stały kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sprawnego funkcjonowania jednostki, sporządzanie i redagowanie oficjalnych...