Regionalny Kierownik Techniczny

Solid Security Sp. z o.o.

Warszawa

9 dni temu

Solid Security Sp. z o.o. – niekwestionowany lider w dziedzinie zabezpieczeń technicznych, firma z polskim kapitałem, z powodzeniem funkcjonująca od 1991 roku na terenie całego kraju. Na podstawie grupy wyspecjalizowanych spółek, kilkudziesięciu oddziałów i biur terenowych, świadczy usługi ochrony na rzecz klientów biznesowych i indywidualnych, we wszystkich obszarach związanych
z bezpieczeństwem.


Aktualnie, do naszej Centrali w Warszawie, poszukujemy doświadczonych kandydatów do pracy w Dyrekcji Działu Technicznego na stanowisku:

Regionalny Kierownik Techniczny
Miejsce pracy: Warszawa

 

Masz umiejętności i kompetencje, które możemy wykorzystać? Szukasz odpowiedzialnej
i wymagającej pracy? Zaprezentuj swoje dokumenty aplikacyjne – może właśnie na Ciebie czekamy!

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie techniczne (minimum średnie).

 • Doświadczenie w zarządzaniu i współpracą z dużymi zespołami.

 • Umiejętność wyznaczania celów i konsekwencja w ich realizacji.

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległych zespołów poprzez wyznaczanie priorytetów w działaniu.

 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, komunikatywność.

 • Umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów.

 • Umiejętność samodzielnego działania w ramach określonych procedur i zasad.

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu.

 • Dyspozycyjność, dokładność, sumienność i zaangażowanie.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Mile widziane doświadczenie w branży

 • Niekaralność

Opis stanowiska:

 • Nadzorowanie pracy oddziałów terenowych.
 • Projektowanie i systematyczne wdrażanie działań w zakresie wzrostu wydajności, podnoszenia jakości oraz optymalizacji procesów i kosztów.
 • Weryfikacja i analiza raportów ilościowych oraz jakościowych podległych struktur, tworzenie własnych raportów.
 • Cykliczne wizytowanie podległych oddziałów sprawdzające stosowanie się do obowiązujących procesów i procedur.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów występujących w Działach Technicznych.
 • Koordynowanie współpracy z Działami Handlowymi.
 • Reprezentowanie Dyrekcji w kontaktach z pracownikami terenowymi.

Co oferujemy:

 • Nowe wyzwania w każdym dniu pracy.
 • Stabilność zatrudnienia, pewne wynagrodzenie.
 • Możliwość związania swojej kariery z ogólnopolską firmą o wysokich standardach.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV i LM za pomocą portalu.

 

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na wskazane w ogłoszeniu stanowisko stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w toku postępowania rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan aplikuje.

W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli:   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Solid Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 17 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Solid Security Sp. z o. o.
Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solid Security Sp. z o. o. („ADO”)
Dane kontaktowe: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod[at]solidsecurity.pl   
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
ADO będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. agencje pracy, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
6. Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Poznaj

Solid Security Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Technicznych 
Kierownik do spraw technicznych jest osobą zaangażowaną w nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania firmy lub instytucji. Kierownik ds. technicznych opracowuje wewnętrzne normy i procedury, mające zmaksymalizować efektywność działań wykonywanych z pomocą urządzeń technicznych, a także kontroluje wypełnianie tychże procedur. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest ...
Praca Kierownik ds. Technicznych