Regionalny Przedstawiciel Handlowy

Indykpol S.A.

Łódź

92 dni temu

Polski lider w produkcji wyrobów z mięsa indyczego
poszukuje osoby na stanowisko:

Regionalny Przedstawiciel Handlowy
Miejsce pracy: Łódź
Nr ref.: 20/10/PH-Ł

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 • Budowanie długookresowej strategii współpracy z klientem.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych.
 • Prowadzenie i wdrażanie projektów firmy.
 • Monitorowanie satysfakcji klienta.
 • Poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami i klientami.
 • Przygotowywanie kalkulacji i ofert oraz warunków współpracy.
 • Odbywanie spotkań biznesowych z Klientami.
 • Prowadzenie negocjacji i dokumentacji sprzedażowej.
 • Zbieranie informacji rynkowych, w tym działania konkurencji.
 • Analizę raportów sprzedażowych.
Idealny profil:
 • Wykształcenie min. średnie.
 • Prawo jazdy kat. „B” - warunek konieczny!
 • Umiejętności handlowe w branży FMCG w rynku tradycyjnym, poparte stażem i osiągnięciami.
 • Chęć rozwijania się i doskonalenia jako sprzedawca.
 • Umiejętności interpersonalne.
Oferujemy:
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy (w tym również pakiet medyczno-socjalny).
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-370) przy ul. Jesiennej 3.

W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail IOD@indykpol.pl.; adres korespondencyjny ul. Jesienna 3, Olsztyn (10-370).

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Indykpol S.A. w celach rekrutacyjnych na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w zakresie danych wskazanych tym przepisem) oraz na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat, jednakże nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych (administrator zobowiązany jest do udzielenia informacji, czy przetwarza Pana/Pani dane osobowe), prawo ich sprostowania (w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie) oraz do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę można wycofać:
1. listownie na adres: Indykpol, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn
2. drogą mailową na adres: sekretariat@indykpol.pl

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych będzie niezgodne z RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.