Sales Manager / Key Account Manager – IT

Exorigo-Upos sp. z o.o.

Warszawa

30 dni temu

Sales Manager / Key Account Manager – IT
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • bieżące monitorowanie rynku oraz identyfikowanie szans rynkowych
 • aktywne nawiązywanie i rozwijanie długofalowej współpracy z Klientami
 • rozpoznawanie i definiowanie potrzeb Klientów oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań IT
 • prowadzenie prezentacji dla Klientów, przygotowanie ofert handlowych oraz negocjowanie umów i warunków współpracy z powierzonymi Klientami
 • prognozowanie sprzedaży, monitorowanie i analiza realizacji planów w stosunku do założeń – tworzenie miesięcznych i rocznych estymacji sprzedaży na potrzeby kadry zarządzającej
 • realizacja działań podnoszących efektywność sprzedaży usług
Od kandydata oczekujemy:
 • min. 5-letniego doświadczenia związanego ze sprzedażą B2B i bezpośrednim nawiązywaniem kontaktów na podobnym stanowisku w branży telekomunikacyjnej lub informatycznej.
 • doświadczenie w sprzedaży usług i/lub produktów IT,  znajomość branży będzie Twoim atutem
 • sukcesów sprzedażowych popartych wiarygodnymi referencjami/faktami
 • doświadczenia w prowadzeniu efektywnych rozmów biznesowych
 • umiejętności przygotowywania prezentacji i ofert handlowych oraz doświadczenie w negocjacjach warunków handlowych
 • wysokiej komunikatywność, bardzo dobrej znajomość j. angielskiego (korespondencja, prezentacja ofert, prowadzenie spotkań )
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu, zaangażowania i zorientowania na rezultat
Zapewniamy:
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, możliwość realizowania własnych pomysłów, autonomiczne stanowisko, pełna swoboda w organizacji czasu pracy
 • stabilne zatrudnienie ( UoP lub B2B) zarobki adekwatne do osiąganych rezultatów - przejrzysty system prowizyjny
 • przyjazną atmosferę pracy i współpracę w zespole zaangażowanych profesjonalistów z którym będziesz świętować wspólne sukcesy
 • atrakcyjny pakiet opieki medycznej
 • karty sportowe i ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • udział w realizacji projektów IT z wykorzystaniem najnowszych technologii dla renomowanych Klientów
 • bardzo dogodną lokalizację i wygodne, nowe biuro – 5 min od Ronda Daszyńskiego.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące Spółki:

Exorigo-Upos S.A., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000428347, NIP: 5252535950, REGON: 146251737;
FINTURE Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000635131, NIP: 5272778791, REGON: 365340724;
FINTURE AI Sp. z o.o., adres siedziby: Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS: 0000785939, NIP: 5252789627, REGON: 383352469;

dalej łącznie zwanymi Współadministratorami.

Współadministratorzy wyznaczyli wspólnego Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować drogą elektroniczną na adres: ochronadanych@exorigo-upos.pl, lub pisemnie na adres Współadministratorów (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 jest odpowiedzialna Spółka Exorigo-Upos S.A.;
za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących praw jest odpowiedzialny Exorigo-Upos S.A. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych Współadministratorów, tj. FINTURE Sp. z o.o. oraz FINTURE.AI Sp. z o.o. którzy przekażą Pani/Pana żądanie Exorigo-Upos S.A., w celu zrealizowania Pani/Pana żądania.

Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 5 lat.

Poznaj

Exorigo-Upos S.A.

Poznaj stanowisko: Account Manager 
Account manager (ang. account - konto) - zawód ten narodził się w branży reklamowej, a następnie został wprowadzony do innych branż. Mówiąc dosłownie, account manager to specjalista ds. sprzedaży, czyli osoba, która sprawuje ”opiekę nad klientem”. Account manager to jedno z niższych stanowisk kierowniczych w usługach i handlu. Account manager ma pod sobą zespół account executive. Osoba na tym ...
Praca Account Manager