Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

ELEKTROTIM S.A.

Wrocław

436 dni temu

ELEKTROTIM S.A. jest spółką obecną na rynku inwestycji budowlanych od 1999 roku. Realizujemy inwestycje w branży elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej oraz inżynierii ruchu drogowego. Od kwietnia 2007r. jesteśmy Spółką giełdową.

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka ELEKTROTIM poszukuje osoby na stanowisko:

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania:
 • preferowane wykształcenie wyższe (z obszaru finansów lub ekonomii),
 • doświadczenie w pracy na stanowisku księgowym lub podobnym,
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów o rachunkowości, MSR, przepisów podatkowych, VAT (w szczególności odwrotne obciążenie)
 • znajomość przepisów dot. rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych, RMK, leasingu
 • znajomość pakietu office zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego – Excel,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • sumienność, dokładność oraz samodzielność w działaniu
 • znajomość programu AXAPTA – mile widziana,
Obowiązki:
 • ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym dokumentów kosztowych, sprzedażowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • uzgodnianie rejestrów VAT
 • uzgadnianie rozrachunków z dostawcami i nabywcami,
 • bieżąca kontrola i uzgadnianie wskazanych kont księgowych,
 • przygotowywanie bieżących zestawień, raportów, analiz na potrzeby przełożonych
 • udział w rozwoju naszego zespołu
 • inne zadania z zakresu rachunkowości
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz system świadczeń socjalnych,
 • pracę w stabilnej organizacji, w młodym i kompetentnym zespole ludzi,
 • możliwość awansu, w perspektywie stanowisko kierownicze
 • atrakcyjny system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • pakiet Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna
 • dobrą atmosferę w pracy, zarówno w Zespole Księgowym jak i w całej Spółce.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ELEKTROTIM S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ELEKTROTIM S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)) – dalej RODO, informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54- 156) przy ul. Stargardzkiej 8; 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji prowadzonej przez ELEKTROTIM S.A. na stanowisko Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kadry@elektrotim.pl;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy.
Poznaj stanowisko: Samodzielny Księgowy 
Samodzielny księgowy, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą obejmującą odrębne stanowisko w dziale finansów i rachunkowości, samodzielnie realizując zadania z zakresu organizacji księgowości i rachunkowości firmy lub instytucji. Stanowisko jest także określane nazwą specjalisty do spraw księgowości lub specjalisty do spraw rachunkowości, obejmują je osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów ...
Praca Samodzielny Księgowy