Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Sekretarz / Sekretarka medyczna
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
89 dni temu

Ogłoszenie numer: 7702239, z dnia 2022-11-09

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarz / Sekretarka medyczna

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • obsługa sekretariatu Kliniki
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz personelem medycznym
 • obsługa systemów informatycznych i szpitalnych
 • przestrzeganie obowiązujących procedur
 • dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy
 • wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego
 • rozliczanie świadczeń medycznych dla pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie
 • obsługa pakietu MS Office (Word, Excel )
 • obsługa urządzeń biurowych
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki medycznej
 • umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • samodzielność i profesjonalizm w działaniu, dobra organizacja pracy.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – umowa na zastępstwo
 • pracę wśród specjalistów chirurgii onkologicznej
 • konieczne do pracy szkolenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w Polsce ośrodkiem naukowym w zakresie hematologii i transfuzjologii oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielanie wysokospecjalizowanych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych przy zachowaniu dbałości o przyjazne i bezpieczne warunki pobytu pacjentów i pracy personelu Instytutu.

Instytut prowadzi działalność leczniczą (lekarze, pielęgniarki), diagnostyczną (diagności), naukową i dydaktyczną. Dodatkowo pracownicy biurowi dbają o obsługę lecznictwa, finanse, obsługę kadrowo-płacową, właściwy sprzęt badawczo-diagnostyczny oraz zaawansowane systemy IT wspierające codzienną pracę.

Jeżeli w ogłoszeniach zarówno na naszej stronie internetowej jak i praca.pl nie ma ogłoszenia o rekrutacji na stanowisko na jakie jesteście Państwo zainteresowani aplikacje można wysłać na rekrutacja@ihit.waw.pl Zostanie ona przekierowana do ewentualnie zainteresowanego działu.

Działalność lecznicza Instytutu obejmuje:
-diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego
-diagnostykę i leczenie zaburzeń hemostazy
-opiekę nad chorymi na porfirię
-przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych
-leczenie chirurgiczne, w tym również u chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz w zakresie chirurgii naczyń.


Działalność lecznicza realizowana jest w pięciu klinikach:
1/ Klinika Hematologii,
2/ Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych,
3/ Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych,
4/ Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Hematologicznej,
5/ Klinika Chirurgii Naczyniowej,
oraz na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Leczenia Dziennego, Oddziale Badań Klinicznych oraz na Bloku Operacyjnym..

Działalność diagnostyczna Instytutu obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych niezbędnych w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, układu hemostazy, chorób metabolicznych oraz badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, diagnostyki allo- i autoimmunizacji antygenami komórek krwi, diagnostyki konfliktu matczyno-płodowego, powikłań potransfuzyjnych, wrodzonych i nabytych anemii hemolitycznych i badań chimeryzmu. W Instytucie prowadone są również badania wirusologiczne w zakresie diagnostyki i epidemiologii wirusów ważnych ze względu bezpieczeństwa przetoczeń krwi oraz immunogenetyczne typowanie biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Instytut wykonuje badania obrazowe, diagnostykę chorób naczyń i badania endoskopowe w szerokim zakresie.

Podobne oferty