Specjalista do Sekcji Multimediów w Wydziale Marketingu
INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
Warszawa
specjalista (mid)
umowa o pracę / zlecenie
2 dni temu

Ogłoszenie numer: 5203818, z dnia 2021-08-03

Oferta współpracy

Instytut Adama Mickiewicza

Specjalista do Sekcji Multimediów w Wydziale Marketingu

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Redakcja Culture poszukuje Specjalisty do Sekcji Multimediów w Wydziale Marketingu

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 5 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

 

Do zadań osoby, której szukamy należeć będzie, m. in.:

 • przygotowywanie dokumentacji filmowej z wydarzeń krajowych oraz zagranicznych (ustawianie i obsługa planu – kamery, światło, dźwięk)
 • pomoc techniczna przy utrzymaniu sprzętu (m. in. dbałość o stan baterii, nośników, opieka nad sprzętem wideo i audio, ewentualnie planowanie zakupów)
 • obsługa kanału vimeo Culture.pl (pilnowanie płatności, kontrola filmów wrzucanych przez innych użytkowników)
 • przygotowywanie „surowych” materiałów do raportów i sprawozdań z realizacji działań
 • współpraca z fotoedytorem oraz partnerami zewnętrznymi przy pozyskiwaniu dodatkowych zdjęć do materiałów wideo
 • montaż materiałów wideo (Premiere, After Effects)
 • konwertowanie plików, zmiany logotypów, planszy, przygotowywanie plików srt
 • zakup licencji Adobe
 • przygotowywanie napisów do filmów
 • archiwizacja nakręconych materiałów
 • rozliczenie kosztów nagrań, właściwe tworzenie oprawy graficznej materiałów wideo
 • kontrola jakości materiałów wideo pojawiających się na serwisach www zarządzanych przez Instytut

Wymagania

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • biegłej znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kanałów i strony,
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki humanistyczne,
 • przedstawienia aktualnego portfolio
 • znajomości narzędzi oraz bieżących trendów,
 • samodzielności i kreatywności,
 • dobrej organizacji pracy i dbałości o detale.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wiedza o polskiej kulturze  i przedsięwzięciach kulturalnych w Polsce,
 • znajomość międzynarodowego rynku kultury.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę umowę cywilno-prawną
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów, 
 • udział w projektach międzynarodowych w obszarze kultury i sztuki,
 • środowisko pracy wykorzystujące nowoczesne narzędzia i techniki.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.


Termin przesyłania aplikacji do 15 lipca 2021r.

 

W celu zaaplikowania na to stanowisko, proszę kliknąć w przycisk APLIKUJ TERAZ

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM) z siedzibą w Warszawie (00-560), przy ul. Mokotowskiej 25,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w IAM możliwy jest pod adresem email:: odo@iam.pl,

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a także - w przypadku wyrażenia na to zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO;

 

4) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez czas realizacji bieżącej rekrutacji - do czasu jej zakończenia, a w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy (w przypadku wyrażenia na to zgody);

 

5) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

 

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego IAM, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz IAM, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

W przypadku podania danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. poza danymi takimi jak: imię, nazwisko, , datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), ich przesłanie do IAM stanowi wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie nieobjętym art. 221 § 1 Kodeksu pracy przez IAM w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego.

 

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych przez IAM na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez IAM.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA

Podobne oferty