Specjalista do spraw księgowości i rozliczeń projektów

Biblioteka Narodowa

Warszawa

394 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty do spraw księgowości i rozliczeń projektów

 

Rekrutacja na stanowisko: specjalista do spraw księgowości i rozliczeń projektów

Miejsce pracy: Warszawa


 

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości aktualnych przepisów księgowych, podatkowych, z zakresu finansów publicznych,
 • bardzo dobrej praktycznej znajomości programu Excel,
 • rzetelności i terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • otwartości na rozwój i poszerzanie zakresu wiedzy z obszaru księgowego oraz finansów publicznych,
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków,
 • umiejętności analizy dokumentów o charakterze prawnym,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków:
 • kontrola formalno-rachunkowa, dekretacja i księgowanie dokumentów kosztowych dotyczących realizacji projektów w zakresie kosztów i wydatków,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych kont wydzielonych dla realizacji projektów,
 • bieżąca weryfikacja dokumentów oraz analiza kont księgowych dotyczących wydzielonej ewidencji projektów,
 • rozliczanie i ewidencja środków trwałych w budowie,
 • sporządzanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekty,
 • sporządzanie bieżących raportów na potrzeby kontroli składnych rozliczeń finansowych projektów,
 • weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność,
 • weryfikacja zmian zgłoszonych do umów o dofinansowanie,
 • przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień w zakresie działań,
 • współpraca z zespołami merytorycznymi.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Księgowy

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Księgowy Praca Księgowy

Rekrutują z Praca.pl