Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. branży elektrycznej

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Oświęcim

23 dni temu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
zatrudni na stanowisko:

 

Specjalista ds. branży elektrycznej
Miejsce pracy: Oświęcim

W ramach działu odpowiedzialnego za wielobranżowe inwestycje budowlane na różnych etapach ich realizacji (od koncepcji przez prace projektowe do realizacji), poszukiwany jest specjalista branży elektrycznej, który swoją wiedzą i doświadczeniem będzie wspierał pozostałych pracowników działu w realizowanych przez nich zadaniach. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w wielu inwestycjach reprezentując Inwestora przed Projektantami, Wykonawcami oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi dla realizowanych przez Inwestora zadań.

 

zakres obowiązków w zakresie merytorycznym branży elektrycznej:
 • bieżące wsparcie merytoryczne w zadaniach realizowanych w dziale inwestycji,
 • udział w działaniach w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z zakresami powierzonymi przez Kierowników Projektu
 • wydawanie założeń do opracowania koncepcji/programu funkcjonalno-użytkowego/dokumentacji technicznej/realizacji opiniowanie i konsultowanie w trakcie tych etapów oraz odbiór ich efektów,
 • wskazanie rozwiązań, analiza i opiniowanie rozwiązań technicznych na wszystkich etapach realizacji inwestycji od fazy wstępnej przez koncepcję, projekt do realizacji,
 • współpraca z projektantami oraz wszystkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami procesu, wyjaśnienie wątpliwości i zastrzeżeń związanych z inwestycją na wszystkich jej etapach,
 • odpowiedzialność za wszelkie informacje, wytyczne wydawane stronom uczestniczącym w realizacji, ze szczególnym naciskiem na zgodność procesu inwestycji z wymaganiami, potrzebami i standardami Inwestora
 • udział w przygotowywaniu umów oraz innych dokumentów formalnych (w tym wymaganych ustawą pzp),
 • rozpoznawanie potrzeby w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
 • opracowywanie koncepcji i wariantowych rozwiązań technicznych, opracowywanie/sprawdzanie dokumentacji technicznej, weryfikacja dokumentacji projektowej i kosztowej, wykonywanie analiz porównawczych kosztów, weryfikacja dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawcę
 • udział w naradach koordynacyjnych z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego,
 • bieżące monitorowanie rynku nowych rozwiązań i technologii ze względu na potrzeby inwestycji

W razie potrzeby:

 • pełnienie obowiązków zawartych w art. 25, 26, 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
  w zakresie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz innych obowiązków powierzonych przez pracodawcę w związku z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego
wymagania kwalifikacyjne:
 • uprawnienia wykonawcze i/lub projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • minimum 3 lata pracy zawodowej po uzyskaniu uprawnień,
 • mile widziane uprawnienia wykonawcze i/lub projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • doświadczanie w pracy na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • znajomość rynku materiałów i rozwiązań systemowych dla swojej branży,
 • umiejętność definiowania wymagań projektowych oraz czytania i koordynacji projektów,
 • doświadczenie w projektowaniu oraz kosztorysowaniu,
 • doświadczenie w pracy w technologii BIM
 • znajomość programów kosztorysowych oraz AutoCAD,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej:

 • praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • prowadzenie samochodu służbowego lub prywatnego dla celów służbowych kat. B.

Poznaj

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Pracownik Monter Instalacji Elektrycznych to osoba, która montuje, instaluje i dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej oraz ustala przyczynę uszkodzeń, i wykonuje naprawę urządzeń elektrycznych. Pracownik Monter Instalacji Elektrycznych musi posiadać minimum wykształcenie zawodowe elektryczne lub technikum elektryczne, albo mieć uprawnienia zdobyte w ...
Praca Monter Instalacji Elektrycznych