Praca Wilamowice

Najnowsze oferty pracy: 500

Praca w Wilamowicach

Wilamowice to miejscowość w południowej Polsce, znajdująca się mniej więcej w połowie drogi między Bielskiem-Białą a Oświęcimiem – w województwie śląskim i powiecie bielskim. Miasteczko stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy Wilamowice. 

Wilamowice, powiat bielski

Miasteczko rozwija się nie tylko jako centrum kulturalne, jest również ośrodkiem gospodarczym o zasięgu lokalnym. Funkcjonują tu między innymi zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane, punkty handlowe. 

Kto ma największe szanse na znalezienie w Wilamowicach pracy? Jak wygląda sytuacja na tutejszym rynku zatrudnienia? Oto krótka społeczno-gospodarcza charakterystyka Wilamowic. 

Wilamowice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Wilamowice to miasto w województwie śląskim, znajdujące się tuż przy granicy z województwem małopolskim. Miejscowość rozciąga się na powierzchni 10,36 kilometra kwadratowego. W jej granicach, prócz zabudowanego centrum, mieszczą się tereny rolnicze.

Może się poszczycić wielowiekową historią, a także unikatowym dziedzictwem – językiem wilamowskim (tzw. wymysiöeryś). Język ten pochodzi od pierwszych osadników tych okolic – przybyłych w średniowieczu Holendrów, Szkotów i Niemców. Mimo że współcześnie niewiele osób posługuje się wilamowskim, w miasteczku czynione są starania, by zachęcić szczególnie młodych mieszkańców do nauki języka jako ważnego elementu lokalnej tożsamości. Wilamowice mają także własny strój ludowy oraz liczne tradycje. 

Miasteczko znajduje się w odległości około 14 kilometrów od Bielska-Białej, 9 kilometrów od Kęt, 10 kilometrów od Brzeszcz, 16 kilometrów od Czechowic-Dziedzic i 16 kilometrów od Oświęcimia. Żeby dostać się z Wilamowic do stolicy województwa – Katowic, należy z kolei pokonać około 51-kilometrową trasę. 

Liczba mieszkańców Wilamowic wynosi około 3 tys. osób. Miejscowość ma przypisany kod pocztowy 43-330, numer kierunkowy (+48) 33 i oznaczenie tablic rejestracyjnych samochodów SBI. 

Wilamowice rozwijały się jako wieś od średniowiecza, natomiast prawa miejskie otrzymały w 1818 r. W miasteczku wciąż można zobaczyć zabytkowe domy z XIX w., stare kapliczki i inne zabytki. Jak wspomniano na wstępie, w Wilamowicach wciąż kultywuje się tradycje ludowe Wilamowian – mniejszości etnicznej o unikatowych tradycjach, posługującej się niegdyś językiem wilamowskim. Działają tu takie organizacje jak:

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”,
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”, 
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Cepelia Fil Wilamowice”.

Zgodnie z rejestrem REGON (oprac. GUS, wrzesień 2020 r.) w miejsko-wiejskiej gminie Wilamowice funkcjonują 1644 podmioty gospodarki narodowej, w tym 1 duże przedsiębiorstwo prywatne o stanie zatrudnienia rzędu 250-999 pracowników, 5 średnich jednostek (50-249 pracowników), 57 małych (10-49 zatrudnionych) i 1581 mikropodmiotów (0-9 pracowników). 

Wilamowskie podmioty gospodarki zajmują się między innymi (zgodnie z deklarowanymi sekcjami PKD): 

 • handlem i naprawą pojazdów – 22,6% wszystkich jednostek, 
 • przetwórstwem przemysłowym – 15,4%, 
 • budownictwem – 15,1%, 
 • transportem i gospodarką magazynową – 6,6%, 
 • opieką medyczną i pomocą społeczną – 5,2%. 

Rynek pracy, oferty pracy – Wilamowice

Handel, przemysł i budownictwo są zatem dominującymi obszarami działalności wilamowskich firm, co rzutuje na zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Część mieszkańców Wilamowic decyduje się też na zatrudnienie poza miejscowością i gminą. W całym powiecie bielskim stopa bezrobocia jest niska w porównaniu do poziomu wskaźnika obliczonego dla całego kraju. 

Stopa bezrobocia (zgodnie z GUS, wrzesień 2020 r.):

 • powiat bielski – 5,4%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%. 

Instytucją rynku pracy, do której mogą zgłaszać się mieszkańcy Wilamowic szukający zatrudnienia, jest PUP w Bielsku-Białej:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej
  Adres: ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała
  Telefon: 33 496-51-50
  E-mail: sekretariat@pup-bielsko.pl

We wrześniu 2020 r. w rejestrze urzędu znajdowało się 3,8 tys. osób bezrobotnych. 

Szukaj pracy w mieście