Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. budowania relacji z klientem
CRL Sp. z o.o.
Radom, Zwoleń
specjalista (mid)
umowa o pracę
rekrutacja online
75 dni temu

 

CRL Sp. z o.o. świadczy usługę wynajmu i serwisu odzieży roboczej i ochronnej w sposób zapewniający zadowolenie i zaufanie klientów. Dążymy, aby klienci podzielali nasze hasło „Wynajmujemy satysfakcję". W związku z dalszym rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko:

 

Specjalista ds. budowania relacji z klientem
Miejsce pracy: Radom, Zwoleń
Zakres obowiązków:
 • Obsługiwanie aktualnych klientów w zakresie świadczonej usługi.
 • Udzielanie informacji zwrotnej klientom i współpraca w tym zakresie z innymi działami.
 • Koordynowanie świadczonej usługi zgodnie z podpisaną umową.
 • Budowanie relacji z klientami podczas wizyt na terenie całego kraju (3-4 w miesiącu).
Nasze wymagania:
 • Nastawienie na realizację celów i zadań.
 • Aktywne słuchanie klientów i reagowanie na ich potrzeby.
 • Ambicja i chęć do rozwijania nowych kompetencji.
 • Gotowość do podróży służbowych w całej Polsce.
 • Prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzaniu auta.
Oferujemy:
 • Długofalową współpracę w oparciu o umowę o pracę.

 • Różnorodność zadań.

 • Pełne wdrożenie i przeszkolenie do pracy.

 • Swobodę wyboru godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy (07-09 i 15-17).

 • Możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz poznania nowych i ciekawych ludzi.

Benefity:
 • Elastyczny czas pracy.

 • Spotkania integracyjne.

 • Parking dla pracowników.

 • Program rekomendacji pracowników.

 • Ubezpieczenie na życie.

Podział czasu pracy:

 

Spotkania z klientami w terenie: 15 %

Kontakty telefoniczne i mailowe z klientem: 30 %

Tworzenie dokumentacji i praca zdalna: 15 %

Koordynowanie realizacji usługi: 40 %


Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”

Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: dane.osobowe@crl.pl

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

Podobne oferty